ספריות לקוח ו &קוד לדוגמה

ספריות הלקוח של Google Ad Manager כוללות פונקציות וwrapper שבעזרתם קל יותר לפתח אפליקציות של לקוחות.

ספריית לקוח הפצה דוגמאות קוד משאבי עזרה
Java Maven, tar.gz לעיון בקוד לדוגמה מסמכי Java
.NET NuGet, zip, tar.gz לעיון בקוד לדוגמה Docs.
PHP מלחין, tar.gz לעיון בקוד לדוגמה PHP Docs
Python PyPI, tar.gz לעיון בקוד לדוגמה Python Docs
רובי gem, zip, tar.gz לעיון בקוד לדוגמה מסמכי Rubby