Method: users.patch

Yama semantiği kullanarak bir kullanıcıyı günceller. Aynı zamanda yama semantiğini desteklediği ve daha iyi performans gösterdiği için bunun yerine update yöntemi kullanılmalıdır. Harici bir kimliği bir Google kimliğiyle eşliyorsanız patch yöntemi yerine update yöntemini kullanın.

HTTP isteği

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userKey

string

API isteğindeki kullanıcıyı tanımlar. Değer, kullanıcının birincil e-posta adresi, takma ad e-posta adresi veya benzersiz kullanıcı kimliği olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, User öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, User öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.