Method: users.signOut

Kullanıcının tüm web ve cihaz oturumlarını kapatır ve oturum açma çerezlerini sıfırlar. Kullanıcının, kimlik doğrulaması yaparak tekrar oturum açması gerekir.

HTTP isteği

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/signOut

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userKey

string

API isteğindeki hedef kullanıcıyı tanımlar. Değer, kullanıcının birincil e-posta adresi, takma ad e-posta adresi veya benzersiz kullanıcı kimliği olabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt, biçimi yöntem tarafından tanımlanan genel bir HTTP yanıtı olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.security

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.