Method: users.undelete

Silinen bir kullanıcıyı geri alır.

HTTP isteği

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/undelete

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userKey

string

Kullanıcının sabit kimliği

İstek içeriği

İstek metni, UserUndelete öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt, biçimi yöntem tarafından tanımlanan genel bir HTTP yanıtı olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.

UserUndelete

JSON gösterimi
{
  "orgUnitPath": string
}
Alanlar
orgUnitPath

string

Kullanıcının Kuruluş Birimi