Method: users.update

Bir kullanıcıyı günceller.

Bu yöntem yama semantiğini destekler, yani yalnızca güncellemek istediğiniz alanları eklemeniz gerekir. İstekte bulunmayan alanlar korunur ve null olarak ayarlanan alanlar temizlenir.

Dizi içeren tekrarlanan alanlarda, dizideki tek tek öğelere parça parça yama uygulanamaz; bu öğeler, istek gövdesinde tüm öğeler için istenen değerlerle sağlanmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için kullanıcı hesapları rehberini inceleyin.

HTTP isteği

PUT https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userKey

string

API isteğindeki kullanıcıyı tanımlar. Değer, kullanıcının birincil e-posta adresi, takma ad e-posta adresi veya benzersiz kullanıcı kimliği olabilir.

İstek içeriği

İstek metni, User öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, User öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.