Hizmet Şartları

Son değiştirilme tarihi:
Bu API'yi kullanarak Google API'leri Hizmet Şartları'na ("API Hizmet Şartları") ek olarak bu şartlara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.
 1. Tanımlar

  1. Müşteri Jetonu

   Google Workspace Yönetici SDK'sı ile kullanılmak üzere Google tarafından Müşteriye sağlanan jeton.

  2. Google Workspace Yönetici SDK'sı

   Bu Hizmet Şartları'na tabi API'ler, API listesinde bulunabilir.

  3. Google Workspace Sözleşmesi

   Müşteri ile Google arasında, Müşteri'nin Hizmetler'i Google'dan almasını sağlayan sözleşme. Burada kullanılan ancak burada tanımlanmayan, büyük harfle yazılmış terimler Google Workspace Sözleşmesi'nde tanımlanmıştır.

  4. Hizmetler

   Müşteri'nin Google Workspace Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekliyle Google hizmetleri.

 2. Kullanım Yükümlülükleri

  API Hizmet Şartları, Bölüm 2'de yer alan kullanım yükümlülüklerine ek olarak şunları da kabul edersiniz:
  1. Kullanım, Müşteri'nin Google Workspace Sözleşmesi'ne tabidir

   Google Workspace Yönetici SDK'sını yalnızca, Google Workspace Sözleşmesi uyarınca Google'dan Hizmet alan bir Google Workspace Müşterisiyseniz ("siz" veya "Müşteri") kullanabilirsiniz. Google Workspace Yönetici SDK'sını kullanımınız, Müşteri tarafından kabul edilen Google Workspace Sözleşmesi'ne ve bu Google Workspace Yönetici SDK'sı Şartları'na uymanıza tabidir.

  2. Gizli bilgi

   Google Workspace Yönetici SDK'sı, Müşteri Jetonları ve Google Workspace API dokümanları kullanılarak Google'dan edinilen içerikler, Google Workspace Sözleşmesi'nde yer alan gizlilik yükümlülüklerine tabidir.

  3. İhlal veya süresinin dolması

   Müşteri'nin Google Workspace Yönetici SDK'sını kullanımı, bu şartları veya Google Workspace Sözleşmesi'nin şartlarını ihlal ediyorsa Google, Müşteri'nin Google Workspace Yönetici SDK'sına erişimini bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir ve askıya alma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde bu tür bir ihlalde bulunmadığı takdirde Müşteri'nin Google Workspace Yönetici SDK'sına erişimini feshedebilir. Google Workspace Sözleşmesi'nin sona ermesi veya feshiyle Müşteri'nin, Google Workspace Yönetici SDK'sı kullanımını durdurması ve Google'ın talep etmesi halinde bu kullanımın durdurulduğunu yazılı olarak belgelendirmesi gerekir.

  4. License Manager API ve Directory API

   Lisans Yöneticisi API'sının veya Directory API'nın kullanımı, API'nin Müşteri'nin API'nın kullanımından önce ödediği miktardan daha fazla kullanıcıya lisans veya temel hazırlık sağlama amacıyla kullanılması durumunda, Müşteri'nin faturalandırma hesabında ek ücret alınmasına neden olabilir. Bu ek ücretlerin faturalandırılması, Müşteri'nin lisanslanan veya temel hazırlığı yapılan ürün için kabul ettiği ücretlere ve şartlara göre gerçekleştirilir.

 3. API İstemcilerinizle ilgili hükümler

  API Hizmet Şartları'nın 3. bölümünde yer alan hükümlerin yanı sıra şunları da kabul edersiniz:
  1. Lisans

   Google, Müşteri'ye Google Workspace Yönetici SDK'sını, Hizmetler'in Google Workspace Sözleşmesi'ne ve API belgelerine uygun şekilde kullanımıyla bağlantılı olarak kullanması için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans verir. Bu kullanım, Google Workspace Yönetici SDK'sının (a) Google sunucularına erişmek, (b) Google Workspace Yönetici SDK'sı İstemcisi geliştirmek, (c) Son Kullanıcı Hesapları oluşturmak veya yönetmek ve (d) Google Workspace Yönetici SDK'sı üzerinden Müşteri'den içerik almak amacıyla kullanılmasını kapsar.

  2. API'ler değişebilir

   Google Workspace Yönetici SDK'sı zaman içinde değişebileceğinden, Google Workspace Yönetici SDK'sını kullanan veya Google Workspace Yönetici SDK'sını temel alan, bunlarla ilgili veya temel alan herhangi bir fikri mülkiyet geliştirme riski Müşteri'ye aittir.

 4. Yasaklar

  API Hizmet Şartları'nın 4. bölümünde yer alan yasaklara ek olarak aşağıdaki yasaklar da geçerlidir:
  1. Email Audit API

   Email Audit API tasarlanmamıştır ve genel yedekleme, arşivleme veya günlük kaydı için kullanılmamalıdır. Google, müşterilerin, E-posta Denetim API'sını E-posta Denetim API'sının performansını veya kullanılabilirliğini olumsuz şekilde etkileyebilecek şekillerde kullanmasını önleme hakkını saklı tutar. E-posta Denetim API'sını ("E-posta API İstemcileri") kullanan API İstemcileri, yalnızca Müşteri'nin dahili amaçları doğrultusunda oluşturulmalı ve kullanılmalıdır; bu istemciler üçüncü taraflara sağlanamaz. Müşteri, yalnızca kendi Müşteri Jetonunu kullanarak bir E-posta Denetimi API'sı İstemcisi oluşturabilir.

Hizmet Şartları'na tabi olan Google Workspace Admin API'leri

Aşağıdaki Google Workspace Admin API'ler, Google Workspace Admin API'ler Hizmet Şartları'na tabidir: