התחלת השימוש ב-AdMob API.

לומדים את היסודות. כדאי לצפות במדריך כדי להתחיל לעבוד במהירות.
ספריות לקוח מספקות שילוב טוב יותר של שפה, אבטחה משופרת ותמיכה בביצוע שיחות הדורשות הרשאת משתמש.
מעיינים במסמכי העזר.