דוגמאות וספריות

ה-API לניהול AdSense מבוסס על HTTP ו-JSON, כך שכל לקוח HTTP רגיל יכול לשלוח אליו בקשות ולנתח את התשובות.

עם זאת, ספריות הלקוח של Google APIs מספקות שילוב שפות טוב יותר, אבטחה משופרת ותמיכה לצורך ביצוע שיחות הדורשות הרשאת משתמש. ספריות הלקוח זמינות במספר שפות תכנות. באמצעותן ניתן להימנע מהגדרה ידנית של בקשות HTTP ולנתח את התשובות.

ספריית לקוח דוגמאות קוד
Java עיון בקוד לדוגמה
.NET עיון בקוד לדוגמה
PHP עיון בקוד לדוגמה
Python עיון בקוד לדוגמה
רובי עיון בקוד לדוגמה