มีไว้สําหรับนักพัฒนาแต่ละรายที่ต้องการรับรายงานเกี่ยวกับรายได้ AdSense และจัดการพื้นที่โฆษณา AdSense
โซลูชันระดับองค์กรสําหรับการสร้างโปรแกรมพาร์ทเนอร์รายได้และผสานรวม AdSense เข้ากับแพลตฟอร์มของผู้ใช้หลายกลุ่ม (เช่น เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก แพลตฟอร์มการจัดจําหน่ายเกม ฯลฯ)