โหลดหน้าเว็บ AMP อย่างรวดเร็วด้วยแคช AMP ของ Google

เซิร์ฟเวอร์แคช AMP ของ Google คือแคชของเอกสาร AMP ที่ตรวจสอบแล้วซึ่งเผยแพร่ไปยังเว็บซึ่งพร้อมใช้งานสําหรับทุกคน ผลิตภัณฑ์ของ Google ซึ่งรวมถึง Google Search จะแสดงเอกสาร AMP ที่ถูกต้องและทรัพยากรจากแคชเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่รวดเร็วแก่ผู้ใช้เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เริ่มต้นใช้งานเซิร์ฟเวอร์แคช AMP ของ Google

ใช้คําขอ update-cache เพื่ออัปเดตและนําเนื้อหาออกจากเซิร์ฟเวอร์แคช AMP ของ Google
หากต้องการใช้ประโยชน์จากเซิร์ฟเวอร์แคช AMP ของ Google คุณต้องเข้าถึง URL ของ AMP จากแคชโดยตรงโดยใช้รูปแบบ URL แคชของ AMP
ใช้ AMP URL API เพื่อจับคู่ URL กับ AMP URL ที่เกี่ยวข้องและแสดงเวอร์ชัน AMP แทน