Reklamcılık Özellikleri

Bu kılavuzda, analytics.js için reklamcılık özellikleri eklentisinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Genel bakış

Google Analytics reklamcılık özellikleri (Arama Ağı Reklamlarına Yönelik Yeniden Pazarlama Listeleri dahil), Google Analytics'te Mülk Ayarları > Veri Toplama'dan etkinleştirilebilir. analytics.js için reklamcılık özellikleri eklentisi, reklamcılık özelliklerini programatik olarak etkinleştirmek ve Google Analytics arayüzünde tüm reklamcılık raporlama ve yeniden pazarlama özelliklerini geçersiz kılmak ve devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Uygulama

Önerilen yöntem, Google Analytics mülk ayarlarından reklamcılık raporlama özelliklerini etkinleştirmektir.

Reklamcılık özellikleri eklentisini etkinleştirmek için bir require çağrısı ekleyin ve displayfeatures eklentisini belirtin.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');

Eklenti, stats.g.doubleclick.net adresine reklam özelliklerini etkinleştirmek için kullanılan bir istek gönderir. Eklenti bir dakikalık zaman aşımına sahip yeni _gat çerezini oluşturur. Bu çerez hiçbir kullanıcı bilgisini depolamaz. Yalnızca doubleclick.net ürününe yapılması gereken istek sayısını sınırlamak için kullanılır.

Varsayılan çerez adı _gat şeklindedir. Eklentiyi gerektirdiğinizde cookieName seçeneğini ayarlayarak bu ayarı değiştirebilirsiniz:

ga('require', 'displayfeatures', {cookieName: 'display_features_cookie'});

Komut dosyasının konumunu belirtmek için genellikle üçüncü bağımsız değişkenin kullanıldığını unutmayın. Bu eklenti analytics.js'de yer aldığından undefined komutunu iletmeniz yeterlidir.

Birden Çok İzleyici Kullanma

Reklamcılık özellikleri eklentisini birden fazla izleyici ile kullanmak için require çağrısının başına izleyici adını ekleyin:

// create a tracker named 'foo' for property UA-XXXXX-Y
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', {name: 'foo'});
ga('foo.require', 'displayfeatures');
ga('foo.send', 'pageview');

// create a second tracker named 'bar' for a different property UA-XXXX-Z
ga('create', 'UA-XXXXX-Z', {name: 'bar'});
ga('bar.require', 'displayfeatures');
ga('bar.send', 'pageview');

Adlandırılmış bir izleyicinin reklamcılık özellikleri eklentisi yüklendiğinde izleyici adı çerez adına eklenir. Yukarıdaki örnek _gat_foo ve _gat_bar çerezlerini oluşturur.

Reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakma

Reklamcılık özellikleri Google Analytics yönetici ayarlarınızdan etkinleştirilebileceği için bu özelliği programatik olarak devre dışı bırakmanız gereken durumlar olabilir.

analytics.js ile tüm reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakmak için create komutundan sonra ve send komutundan önce allowAdFeatures özelliğini ayarlayın.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('set', 'allowAdFeatures', false);
ga('send', 'pageview');

true (varsayılan değer) olarak ayarlandığında allowAdFeatures, Google Analytics'teki displayfeatures eklentisinin ve reklamcılık özellikleri ayarlarının çalışmasına olanak tanır. Bu alan, bu özellikleri kendisi etkinleştirmez.

displayfeatures eklentisi veya Google Analytics içinden etkinleştirilmiş olması fark etmeksizin, Google Analytics reklamcılık özelliklerinin işaretçilerini devre dışı bırakmak için allowAdFeatures değerini false olarak ayarlayın.

Yalnızca reklam kişiselleştirme özelliklerini devre dışı bırakmak için allowAdPersonalizationSignals komutunu create komutundan sonra ve send komutundan önce olarak ayarlayın.

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('set', 'allowAdPersonalizationSignals', false);
ga('send', 'pageview');