Etkinlik Ölçümü

Bu kılavuzda, analytics.js ile etkinliklerin nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Etkinlikler, kullanıcıların bir web sayfası veya ekran yüklemesinden bağımsız olarak ölçülebilen içerikle girdiği etkileşimlerdir. İndirmeler, mobil reklam tıklamaları, gadget'lar, Flash öğeleri, yerleştirilmiş AJAX öğeleri ve video oynatımlarının tümü, Etkinlik olarak ölçmek isteyebileceğiniz işlemlere örnek olarak verilebilir.

Google Analytics'teki etkinlikler hakkında bilginiz yoksa önce Analytics Yardım Merkezi'ndeki Etkinlikler Hakkında makalesini okumanız gerekir.

Uygulama

Etkinlik isabetleri send komutu kullanılarak ve bir hitType değeri event olarak gönderilebilir. send komutu, event isabet türü için aşağıdaki imzaya sahiptir:

ga('send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);

Etkinlik alanları

Aşağıdaki tabloda etkinlik alanları özetlenmiştir:

Alan adı Değer Türü Zorunlu Açıklama
eventCategory kısa mesaj evet Genellikle etkileşim kurulan nesne (ör. 'Video')
eventAction kısa mesaj evet Etkileşimin türü (ör. 'play')
eventLabel kısa mesaj hayır Etkinliklerin sınıflandırılması için yararlıdır (ör. 'Fall Campaign')
eventValue tam sayı hayır Etkinlikle ilişkili sayısal bir değer (ör. 42)

Bu alanların her biriyle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama için Analytics Yardım Merkezi'ndeki Bir Etkinliğin anatomisi bölümünü inceleyin.

Örnekler:

Aşağıdaki komut, sonbahar kampanyası tanıtım videosunun oynatıldığını belirten bir etkinlik Google Analytics'e gönderir:

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

Tüm send komutlarında olduğu gibi, kolaylık parametrelerinde iletilen alanlar da fieldsObject içinde belirtilebilir. Yukarıdaki komut şu şekilde yeniden yazılabilir:

ga('send', {
 hitType: 'event',
 eventCategory: 'Videos',
 eventAction: 'play',
 eventLabel: 'Fall Campaign'
});

Bir kullanıcı sitenizdeki başka bir sayfaya yönlendiren bir bağlantıyı tıkladığında, bu sayfa genellikle sayfa geldiğinde bir sayfa görüntüleme isabeti gönderir. Bir dizi sayfa görüntüleme olduğundan, Google Analytics kullanıcının nereye (ve nereden geldiğini) arka uçta anlayabilir. Ancak, kullanıcı bir bağlantıyı tıklar veya harici bir alana form gönderirse Google Analytics'e ne olduğunu özel olarak bildirmediğiniz sürece bu işlem yakalanmaz.

Giden bağlantı ve form etkinliği ölçümü, etkinlik gönderme ve etkinlik alanlarından birinde hedef URL'yi belirterek yapılabilir. Giden bağlantı tıklama etkinliklerini Google Analytics'e göndermek için aşağıdaki etkinlik işleyici işlevi kullanılabilir:

function handleOutboundLinkClicks(event) {
 ga('send', 'event', {
  eventCategory: 'Outbound Link',
  eventAction: 'click',
  eventLabel: event.target.href
 });
}

Çoğu tarayıcı yeni bir sayfa yüklenmeye başladığında mevcut sayfada JavaScript çalıştırmayı durduracağı için giden bağlantıların ve formların ölçülmesi zor olabilir. Bu sorunu çözmek için transport alanını beacon değerine ayarlayabilirsiniz:

function handleOutboundLinkClicks(event) {
 ga('send', 'event', {
  eventCategory: 'Outbound Link',
  eventAction: 'click',
  eventLabel: event.target.href,
  transport: 'beacon'
 });
}

İşaretçi aktarım yöntemini desteklemeyen tarayıcılar için, etkinliğin gönderilmesini bitirene kadar sonraki sayfaya gitmeyi ertelemeniz gerekir. Google Analytics'e veri gönderme başlıklı kılavuzun Bir isabetin ne zaman gönderildiğini bilme bölümünde, bu işlemin nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Etkileşim dışı etkinlikler

Bazı durumlarda, bir etkinliği etkileşim dışı etkinlik olarak göndermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için send komutu fieldsObject içinde nonInteraction alanını true olarak belirtin:

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign', {
 nonInteraction: true
});

Etkileşim dışı isabetler ve bunların ne zaman kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için Analytics Yardım Merkezi'ndeki etkileşim dışı etkinlikler hakkında bilgi edinin