Etkinlik Ölçümü

Bu kılavuzda, etkinliklerin analytics.js ile nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Etkinlikler, kullanıcıların bir web sayfası veya ekran yüklemesinden bağımsız olarak ölçülebilen içerikle girdiği etkileşimlerdir. İndirmeler, mobil reklam tıklamaları, gadget'lar, Flash öğeleri, yerleştirilmiş AJAX öğeleri ve video oynatımlarının tümü, Etkinlik olarak ölçmek isteyebileceğiniz işlemlere örnek olarak verilebilir.

Google Analytics'teki etkinlikler hakkında bilginiz yoksa ilk olarak Analytics Yardım Merkezi'ndeki Etkinlikler Hakkında başlıklı makaleyi okumalısınız.

Uygulama

Etkinlik isabetleri, send komutu kullanılarak ve event hitType belirterek gönderilebilir. send komutu event isabet türü için aşağıdaki imzaya sahiptir:

ga('send', 'event', [eventCategory], [eventAction], [eventLabel], [eventValue], [fieldsObject]);

Etkinlik alanları

Aşağıdaki tabloda etkinlik alanları özetlenmektedir:

Alan adı Değer Türü Gerekli Açıklama
eventCategory text (metin) evet Tipik olarak etkileşim kurulan nesne (ör. 'Video')
eventAction text (metin) evet Etkileşimin türü (ör. 'play')
eventLabel text (metin) no Etkinlikleri kategorilere ayırmak için kullanışlıdır (ör. 'Fall Campaign')
eventValue tam sayı no Etkinlikle ilişkilendirilen sayısal bir değer (ör. 42)

Bu alanların her birine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama için Analytics Yardım Merkezi'ndeki Bir Etkinliğin Anatomisi başlıklı makaleyi inceleyin.

Örnekler:

Aşağıdaki komut, Google Analytics'e sonbahar kampanyası tanıtım videosunun oynatıldığını belirten bir etkinlik gönderir:

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

Tüm send komutlarında olduğu gibi, kolaylık parametrelerinde iletilen alanlar fieldsObject öğesinde de belirtilebilir. Yukarıdaki komut şu şekilde yeniden yazılabilir:

ga('send', {
 hitType: 'event',
 eventCategory: 'Videos',
 eventAction: 'play',
 eventLabel: 'Fall Campaign'
});

Bir kullanıcı, sitenizdeki başka bir sayfaya yönlendiren bir bağlantıyı tıkladığında, söz konusu sayfa genellikle kullanıcı ulaştığında bir sayfa görüntüleme isabeti gönderir. Google Analytics, bir dizi sayfa görüntüleme olduğundan, kullanıcının nereye gittiğini (ve nereden gittiğini) arka uçtan belirleyebilir. Ancak kullanıcı harici bir alana yönlendiren bir bağlantıyı tıklar veya bir form gönderirse, neler olduğunu Google Analytics'e özellikle bildirmediğiniz sürece bu işlem yakalanmaz.

Giden bağlantı ve form etkinliği ölçümü, etkinlikler göndererek ve etkinlik alanlarından birinde hedef URL'yi belirterek gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki etkinlik işleyici işlevi, giden bağlantı tıklama etkinliklerini Google Analytics'e göndermek için kullanılabilir:

function handleOutboundLinkClicks(event) {
 ga('send', 'event', {
  eventCategory: 'Outbound Link',
  eventAction: 'click',
  eventLabel: event.target.href
 });
}

Çoğu tarayıcı, yeni bir sayfa yüklenmeye başladığında geçerli sayfada JavaScript yürütmeyi durduracağından, giden bağlantıların ve formların ölçülmesi yanıltıcı olabilir. Bu sorunun çözümlerinden biri, transport alanını beacon olarak ayarlamaktır:

function handleOutboundLinkClicks(event) {
 ga('send', 'event', {
  eventCategory: 'Outbound Link',
  eventAction: 'click',
  eventLabel: event.target.href,
  transport: 'beacon'
 });
}

İşaretçi aktarım yöntemini desteklemeyen tarayıcılarda, etkinliğin gönderilmesi tamamlanana kadar sonraki sayfaya gitmeyi ertelemeniz gerekir. Google Analytics'e veri gönderme ile ilgili kılavuzun ne zaman isabet gönderildiğini öğrenme bölümünde, bunu nasıl yapacağınız ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Etkileşim dışı etkinlikler

Bazı durumlarda, bir etkinliği etkileşim dışı etkinlik olarak göndermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için send komutunun fieldsObject bölümünde nonInteraction alanını true olarak belirtin:

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign', {
 nonInteraction: true
});

Etkileşim dışı isabetler ve bunların ne zaman kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için Analytics Yardım Merkezi'ndeki etkileşim dışı etkinlikler ile ilgili makaleyi inceleyin.