İstisna İzleme

Bu kılavuzda, analytics.js kullanılarak istisna gönderme işleminin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. İstisna izleme, mülkünüzde meydana gelen kilitlenme veya hataların sayısını ve türünü ölçmenize olanak tanır.

Uygulama

İstisna isabetleri send komutu kullanılarak ve bir hitType değeri exception olarak gönderilebilir. send komutu, exception isabet türü için aşağıdaki imzaya sahiptir:

ga('send', 'exception', [fieldsObject]);

İstisna alanları

Aşağıdaki tabloda istisna alanları özetlenmiştir:

Alan adı Değer Türü Zorunlu Açıklama
exDescription kısa mesaj hayır İstisnayla ilgili açıklama.
exFatal boolean hayır İstisna önemliyse true.

Örnek

Aşağıdaki komut, try/catch bloğunda başarısız olabilecek bazı mantığı sarmalar. Bir hata varsa Google Analytics'e bir istisna isabeti gönderir:

try {
  // Runs code that may or may not work.
  window.possiblyUndefinedFunction();
} catch(err) {
  ga('send', 'exception', {
    'exDescription': err.message,
    'exFatal': false
  });
}