İstisna İzleme

Bu kılavuzda, analytics.js kullanarak nasıl istisna gönderileceği açıklanmaktadır. İstisna izleme özelliği, mülkünüzde meydana gelen kilitlenme veya hataların sayısını ve türünü ölçmenize olanak tanır.

Uygulama

İstisna isabetleri, send komutu kullanılarak ve exception hitType belirterek gönderilebilir. send komutu exception isabet türü için aşağıdaki imzaya sahiptir:

ga('send', 'exception', [fieldsObject]);

İstisna alanları

Aşağıdaki tabloda istisna alanları özetlenmektedir:

Alan adı Değer Türü Gerekli Açıklama
exDescription text (metin) no Özel durumun açıklaması.
exFatal boolean no İstisna önemliyse true.

Örnek

Aşağıdaki komut, try/catch blokunda başarısız olabilecek bazı mantığı sarmalar. Bir hata varsa Google Analytics'e bir istisna isabeti gönderir:

try {
  // Runs code that may or may not work.
  window.possiblyUndefinedFunction();
} catch(err) {
  ga('send', 'exception', {
    'exDescription': err.message,
    'exFatal': false
  });
}