Universal Analytics (UA) יוצא משימוש ב-1 ביולי 2023, כלומר הוא יפסיק לעבד נתונים. נכסי Analytics 360 יפסיקו לפעול ב-1 באוקטובר 2023. עוברים אל Google Analytics 4.

הוספת analytics.js לאתר

הספרייה analytics.js (נקראת גם "תג Google Analytics") היא ספריית JavaScript למדידת פעולות של משתמשים באתר. המאמר הזה מסביר איך להוסיף את התג של Google Analytics לאתר.

התג של Google Analytics

צריך להוסיף את התג של Google Analytics בחלק העליון של התג <head> ולפני סקריפט או תגי CSS אחרים, ולהוסיף את מזהה הנכס של הנכס ב-Google Analytics שאיתו רוצים לעבוד.

<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->

הקוד שלמעלה מבצע ארבעה דברים עיקריים:

 1. יצירה של רכיב <script> שמתחיל בהורדה אסינכרונית של ספריית JavaScript ב-analytics.js מ-https://www.google-analytics.com/analytics.js
 2. מפעיל פונקציה גלובלית ב-ga (שנקראת תור הפקודות של ga()) שמאפשרת לתזמן פקודות להפעלה אחרי שספריית analytics.js נטענת ומוכן לשימוש.
 3. הוספת פקודה לשורת הפקודה ga() כדי ליצור אובייקט מעקב חדש עבור הנכס שצוין באמצעות הפרמטר 'GA_MEASUREMENT_ID'.
 4. הוספת עוד פקודה לשורת הפקודה ga() כדי לשלוח צפייה בדף אל Google Analytics עבור הדף הנוכחי.

כדי להטמיע אינטראקציות מותאמות אישית, ייתכן שתצטרכו לשנות את שתי השורות האחרונות בתג Google Analytics (פקודות create ו-send) או להוסיף קוד נוסף כדי לתעד יותר אינטראקציות. עם זאת, אין לשנות את הקוד שטוענת את ספריית analytics.js או מפעיל את פונקציית תור הפקודה ga().

תג Async חלופי

תג Google Analytics שתואר למעלה מבטיח שהסקריפט ייטען ויופעל באופן אסינכרוני בכל הדפדפנים, אך החיסרון הוא שלא לאפשר לדפדפנים מודרניים לטעון מראש את הסקריפט.

תג האסינכרוני החלופי הבא מוסיף תמיכה בטעינה מראש, שתספק שיפור קטן בביצועים בדפדפנים מודרניים, אבל היא עשויה לפגוע בטעינה ובהפעלה סינכרוניות ב-IE 9 ובדפדפנים ניידים ישנים יותר שלא מזהים את מאפיין הסקריפט async. השתמשו בהגדרת התג הזו רק אם המבקרים שלכם משתמשים בעיקר בדפדפנים מודרניים כדי לגשת לאתר שלכם.

<!-- Google Analytics -->
<script>
window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<script async src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'></script>
<!-- End Google Analytics -->

אילו נתונים התג של Google Analytics מתעד?

כשמוסיפים את אחד מהתגים האלה לאתר, שולחים צפייה בדף בכל דף שאליו המשתמשים נכנסים. מערכת Google Analytics מעבדת את הנתונים האלה והיא יכולה להסיק כמות גדולה של מידע, כולל:

 • משך הזמן הכולל שמשתמש בילה באתר שלך.
 • משך הזמן שהמשתמש מקדיש לכל דף ובאיזה סדר הוא נכנס לדפים.
 • על אילו קישורים פנימיים המשתמשים לחצו (על סמך כתובת ה-URL של הצפייה הבאה בדף).

בנוסף, כתובת ה-IP, מחרוזת סוכן המשתמש ובדיקת הדף הראשונית שמבצעת analytics.js בעת יצירת אובייקט tracker חדש משמשים כדי לקבוע דברים כמו:

 • המיקום הגיאוגרפי של המשתמש.
 • איזה דפדפן ומערכת הפעלה נמצאים בשימוש.
 • גודל המסך והאם Flash או Java מותקנים.
 • האתר המפנה.

השלבים הבאים

לצורכי דיווח בסיסי, הנתונים שנאספים באמצעות התג של Google Analytics יכולים להספיק, אבל במקרים רבים יש שאלות נוספות שרוצים לקבל תשובות על המשתמשים.

המדריכים באתר הזה מסבירים איך למדוד את האינטראקציות החשובות לכם עם analytics.js, אבל לפני ההטמעה של תכונה מסוימת, מומלץ מאוד לקרוא את המדריכים המפורטים בקטע יסודות בניווט בצד ימין. המדריכים האלה יספקו לכם סקירה כללית ברמה גבוהה של ספריית analytics.js ויעזרו לכם להבין טוב יותר את הדוגמאות לקוד שנעשה בהן שימוש באתר.

במדריך הבא בסדרה תמצאו הסבר על אופן הפעולה של analytics.js.