Kampanya Ölçümü - Android SDK v2 (Eski)

Bu dokümanda, Android v2 için Google Analytics SDK'sı ile kampanyaların ve trafik kaynaklarının nasıl ölçüleceğine genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Google Analytics'te kampanyaları ölçmek, kampanyaların ve trafik kaynaklarının uygulamanızdaki kullanıcı etkinliğiyle ilişkilendirilmesini sağlayarak pazarlama kanallarınızın değerini artırmanıza yardımcı olabilir.

Android için Google Analytics SDK'sında birkaç tür kampanya ölçümü vardır:

 • Google Play Kampanya Ölçümü: Hangi kampanyaların, web sitelerinin ve uygulamaların kullanıcıları uygulamanızı indirmesi için Google Play Store sayfasına yönlendirdiğini görün.
 • Genel Kampanyaları Ölçme - Uygulamanızı hangi kampanyaların veya trafik kaynaklarının yüklediğini görün.
 • Yönlendirmeleri Ölçme - Uygulamanızı yükledikten sonra hangi yönlendirme trafiği kaynağının (ör. web siteleri veya diğer uygulamalar) kullanıma sunulduğunu öğrenin.

Aşağıdaki bölümlerde, her bir kampanya ölçüm türünün ne zaman ve nasıl uygulamanıza uygulanacağı açıklanmaktadır.

Google Play Kampanya Ölçümü

Google Play Kampanya Ölçümü, hangi kampanyaların ve trafik kaynaklarının kullanıcıları Google Play Store'dan uygulamanızı indirmeye gönderdiğini görmenize olanak tanır. Tüm geliştiricilerin Google Play Store Kampanya Ölçümünü uygulamalarını öneririz.

Google Play Kampanya Ölçümünün işleyiş şekli

Google Play Store Kampanya Ölçümü, Google Play Store'dan indirildiği sırada uygulamanıza kampanya ve trafik kaynağı bilgilerini iletmek için Kampanya Parametreleri'ni kullanır.

Aşağıda, Google Play Kampanya Ölçümü'nün nasıl çalıştığına dair uçtan uca bir açıklama verilmiştir:

 1. Kullanıcılar bir reklam, web sitesi veya uygulamadan gelen bağlantıyı tıklar ve bu kullanıcılar uygulamanızın Google Play Store sayfasına yönlendirilir. Bağlantı, Kampanya Parametreleri ile etiketlenmiştir.
 2. Kullanıcı uygulamanızı indirip yükledikten sonra Google Play Store, aynı kampanya parametrelerini içeren cihazda bir INSTALL_REFERRER niyeti yayınlar.
 3. Ardından uygulamanız, aşağıda sağlanan BroadcastReceiver nesnesini kullanarak ve kampanya parametrelerini okuduktan sonra Google Analytics kampanya bilgilerini güncellemek için bu niyete yanıt verir.

Google Play Kampanya Ölçümünü Uygulama

Google Play Store Kampanya Ölçümünü uygulamak için:

1. AndroidManifest.xml dosyanıza yeni bir BroadcastReceivedr ekleme

Aşağıdaki BroadcastReceiver, uygulamanız yüklendiğinde Google Play Store tarafından yayınlanan INSTALL_REFERRER amaç yayınına yanıt vermenize olanak tanır. AndroidManifest.xml dosyanıza aşağıdakileri ekleyin:

<!-- Used for install referral measurement-->
<service android:name="com.google.analytics.tracking.android.CampaignTrackingService"/>
<receiver android:name="com.google.analytics.tracking.android.CampaignTrackingReceiver" android:exported="true">
 <intent-filter>
  <action android:name="com.android.vending.INSTALL_REFERRER" />
 </intent-filter>
</receiver>

2. Google Play Store bağlantılarınıza kampanya parametreleri ekleme

Kampanya Parametreleri, bir kullanıcıyı uygulamanızın Google Play Store sayfasına yönlendiren kampanya veya trafik kaynağı hakkındaki bilgileri uygulamanızın Google Analytics uygulamasına iletmek için kullanılır.

Kampanya parametre dizesini nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için Google Play URL Oluşturucu'yu kullanın veya Kampanya Parametreleri referans bölümüne bakın.

Kampanya parametre dizenizi oluşturduktan sonra, bu örnekte olduğu gibi, URL parametresini referrer parametresinin değeri olarak Google Play Store URL'lerinize ekleyin:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.example.app
&referrer=utm_source%3Dgoogle
%26utm_medium%3Dcpc
%26utm_term%3Drunning%252Bshoes
%26utm_content%3DdisplayAd1
%26utm_campaign%3Dshoe%252Bcampaign

Google Play Store, referrer parametresinin değerini yalnızca uygulamanızın Google Analytics uygulamasına ileteceğinden Google Play Store bağlantılarınızda bulunduğundan emin olmanız önemlidir.

Genel Kampanyaları Ölçme

Genel kampanya ölçümü, uygulamanızı yüklemiş olan bir kampanyayı veya trafik kaynağını bir kullanıcıyla ilişkilendirmek için kullanılabilir.

Örneğin, uygulamanızı daha önce yüklemiş olan mevcut kullanıcılara ulaşmak için ücretli kampanya yürütüyorsanız hangi uygulama lansmanlarının bu kampanyanın sonucu olduğunu ölçmek için genel kampanya ölçümünü kullanabilirsiniz.

Genel Kampanya Ölçümünü Uygulama

Genel bir kampanya için kampanya değerlerini ayarlamak üzere setCampaign() çağrısı yapın ve bağımsız değişken olarak bir campaign parametresi dizesi iletin.

Tipik bir uygulama, uygulama başlatıldığında setCampaign() öğesini çağırabilir ve geçerli kampanya parametreleri olup olmadığını öğrenmek için uygulamayı başlatan niyeti kontrol edebilir:

public class SampleActivity extends Activity {

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  // Get the intent that started this Activity.
  Intent intent = this.getIntent();
  Uri uri = intent.getData();

  // Call setContext() here so that we can access EasyTracker
  // to update campaign information before calling activityStart().
  EasyTracker.getInstance().setContext(this);

  if (intent.getData() != null) {
   EasyTracker.getTracker().setCampaign(uri.getPath());
  }
  ... // The rest of your onCreate() code.
 }

 @Override
 public void onStart() {
  super.onStart();
  EasyTracker.getInstance().activityStart(this);
  ... // The rest of your onStart() code.
 }


 @Override
 public void onStop() {
  super.onStop();
  EasyTracker.getInstance().activityStop(this);
  ... // The rest of your onStop() code.
 }
}

Yönlendirmeleri Ölçme

Yönlendirme ölçümü, uygulamanızı kullanıcının cihazında başlatan yönlendiren kaynağı ölçmenize olanak tanıdığı için diğer kampanya ölçümü türlerine benzer. Ancak, yönlendirme ölçümü bir kampanya parametreleri dizesi yerine "google.com" veya "otherOtherApp" gibi basit bir dize kullanır.

Örneğin, "google.com" gibi bir yönlendiren kaynak belirlediğinizde, kaynak boyut "&";google.com" olarak; aracı boyutu ise "yönlendirme"{0}

Kampanya ölçümünde olduğu gibi, bir yönlendiren kaynak belirlemek varsayılan olarak, bir sonraki gönderme çağrısının yeni bir oturum başlatmasına neden olur.

Aşağıdaki kod snippet'inde, uygulamanızı açan tüm bağlantıları Google Analytics kampanya parametreleriyle veya yönlendiren kaynağı açıklayan basit bir referrer parametresiyle etiketlediğiniz varsayılır. Başka kampanya parametreleri olmadığında referrer parametresi mevcutsa kullanıcının kampanya bilgileri, yönlendiren yeni kaynakla güncellenir:

public class SampleActivity extends Activity {

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  // Get the intent that started this Activity.
  Intent intent = this.getIntent();
  Uri uri = intent.getData();

  // Call setContext() here so that we can access EasyTracker
  // to update campaign information before activityStart() is called.
  EasyTracker.getInstance().setContext(this);

  if (uri != null) {
   if(uri.getQueryParmeter("utm_source") != null) {  // Use campaign parameters if avaialble.
    EasyTracker.getTracker().setCampaign(uri.getPath());
   } else if (uri.getQueryParameter("referrer") != null) {  // Otherwise, try to find a referrer parameter.
    EasyTracker.getTracker().setReferrer(uri.getQueryParameter("referrer"));
   }
  }
 }


 @Override
  public void onStart() {
  super.onStart();
  EasyTracker.getInstance().activityStart(this);
  ... // The rest of your onStart() code.
 }


 @Override
 public void onStop() {
  super.onStop();
  EasyTracker.getInstance().activityStop(this);
  ... // The rest of your onStop() code.
 }
}

Bilinen Sorunlar

 • CampaignTrackingReceiver için javadoc, kullanım örneğinde yanlış bir sınıf yolu kullanıyor. Doğru kullanım için Google Play Kampanya Ölçümünü Uygulama bölümüne bakın.
 • Uygulama başına yalnızca bir BroadcastReceiver sınıfı belirtilebilir. Farklı SDK'lardan iki veya daha fazla BroadcastReceivers eklemeniz gerekirse tüm yayınları alacak olan kendi BroadcastReceiver sınıfınızı oluşturmanız ve her yayın türü için uygun BroadcastReceivers yöntemini çağırmanız gerekir.
 • Google Play Kampanya Ölçümü şu anda web Play Store'dan başlatılan web'den cihaza yükleme işlemlerini desteklememektedir.

Kampanya Parametreleri

Kampanya parametreleri, kullanıcıları uygulamanıza getiren trafik kaynakları ve kampanyalarla ilgili bilgileri aktarmak için kullanılır.

 • Genel kampanya ölçümünde, kodlanmamış bir kampanya parametre dizesi setCampaign() bağımsız değişkeni olarak bağımsız değişken olarak iletilir.
 • Google Play Kampanya Ölçümü'nde, şifrelenmiş kampanya parametresi dizesini içeren bir referrer parametresi, uygulamanızın Play Store sayfasına yönlendiren tüm URL'lerin sonuna eklenir.

Aşağıda, genel kampanya ölçümü için kullanılabilecek geçerli, kodlanmamış bir kampanya dizesi örneği verilmiştir:

"utm_campaign=my_campaign&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=my_keyword&utm_content=ad_variation1"

Aşağıdaki tabloda, Google Play'de veya genel kampanya ölçümünde kullanılabilecek mevcut kampanya parametrelerinin tam listesi gösterilmektedir.

Parametre Açıklama Örnekler
utm_campaign Kampanya adı; belirli bir ürün promosyonunu veya stratejik kampanyayı tanımlamak için anahtar kelime analizinde kullanılır utm_campaign=spring_sale
utm_source Kampanya kaynağı; arama motorunu, bülten veya diğer kaynakları tanımlamak için kullanılır utm_source=google
utm_medium Kampanya aracısı; e-posta veya tıklama başına maliyet (tbm) gibi bir aracıyı tanımlamak için kullanılır utm_medium=cpc
utm_term Kampanya terimi; reklamlar için anahtar kelimeleri sağlamak üzere ücretli arama ile kullanılır utm_term=running+shoes
utm_content Kampanya içeriği; aynı URL'ye yönlendiren reklamları veya bağlantıları ayırt etmek için A/B testi ve içerik hedefli reklamlar için kullanılır utm_content=logolink
utm_content=textlink
gclid Google Ads otomatik etiketleme parametresi; Google Ads'i ölçmek için kullanılır. Bu değer, dinamik olarak oluşturulur ve hiçbir zaman değiştirilmemelidir.

Google Play URL Oluşturucu

Google Play Kampanya Ölçümü için URL'ler oluşturmak üzere Google Play URL Oluşturucu'yu kullanın.