Kullanıcı Zamanlamaları - Android SDK v2 (Eski)

Bu dokümanda, Android v2 için Google Analytics SDK'sını kullanarak kullanıcı zamanlamalarının ölçümüne genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Kullanıcı zamanlamalarını ölçmek, Google Analytics'te bir dönemi ölçmek için yerel bir yol sunar. Bu, örneğin, kaynak yükleme sürelerini ölçmek için faydalı olabilir.

Google Analytics'te zamanlama aşağıdaki alanlardan oluşur:

  • String Kategori - süreli etkinliğin kategorisi
  • long Aralık: milisaniye cinsinden zamanlama ölçümü
  • String (İsteğe bağlı) Ad - süreli etkinliğin adı
  • String (İsteğe bağlı) Etiket - süreli etkinliğin etiketi

Kullanıcı zamanlama verileri öncelikle Kullanıcı Zamanlamaları raporunda bulunabilir.

Uygulama

Google Analytics'e kullanıcı zamanlaması göndermek için sendTiming() numarayı arayın ve zaman aralığıyla birlikte bir kategori belirtin. Aşağıdaki örnekte, bazı kaynaklar yüklendikten sonra onLoad() değerinin çağrıldığını varsayar. Bu örnekte, bir oyunun yüksek puanlarının listesi:

public void onLoad(long loadTime) {
  // Where myTracker is an instance of Tracker.
  myTracker.sendTiming(loadTime, "resources", "high_scores", null);
  ... // The rest of your onLoad code.
}