Gönderim - Android SDK

Bu dokümanda, Android v3 için Google Analytics SDK'sını kullanarak Google Analytics'e veri gönderimini nasıl yönetebileceğiniz açıklanmaktadır.

Genel bakış

Android için Google Analytics SDK kullanılarak toplanan veriler, Google Analytics'e ayrı bir ileti dizisinde gönderilmeden önce yerel olarak depolanır.

Veriler, her görünümün yerel saat diliminde ertesi gün 04:00'a kadar gönderilmelidir ve alınır. Bundan sonra alınan veriler raporlarda görünmez. Örneğin, bir isabet yerel olarak saat 23:59'da sıraya alınırsa raporlarda görünmesi için 4 saat içinde 03:59'a kadar gönderilmelidir. Öte yandan, 12:00'de sıraya alınan bir isabetin 28 saat içinde gönderilmesi gerekir (yani Raporlarda gösterilmesi için ertesi gün 03:59'u.

Periyodik gönderim

Varsayılan olarak, veriler her 30 dakikada bir Android için Google Analytics SDK'sından gönderilir.

Gönderim süresini programatik olarak ayarlamak için:

// Set the dispatch period in seconds.
GAServiceManager.getInstance().setLocalDispatchPeriod(15);

EasyTracker'ı kullanarak gönderim süresini XML olarak ayarlamak için:

<integer name="ga_dispatchPeriod">30</integer>

Negatif değer ayarlamak, düzenli gönderimi devre dışı bırakır. Bu nedenle, Google Analytics'e veri göndermek istiyorsanız manuel gönderimi kullanmanız gerekir.

// Disable periodic dispatch by setting dispatch period to a value less than 1.
GoogleAnalytics.getInstance(this).setDispatchPeriod(0);

Bir kullanıcı, ağ erişimini kaybederse veya gönderilmeyi bekleyen isabetler varken uygulamanızdan çıkarsa bu isabetler yerel depolama alanında kalır. Bunlar, uygulamanız tekrar çalıştırılıp dağıtıldığında gönderilir.

Manuel gönderme

İsabetleri manuel olarak göndermek için (örneğin, başka verileri göndermek için cihaz radyosunun zaten kullanıldığını bilirseniz):

GAServiceManager.getInstance().dispatchLocalHits();