E-ticaret İzleme - Android SDK'sı

Bu dokümanda, Android v3 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak uygulama içi ödemelerin ve gelirin nasıl ölçüleceğine genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

E-ticaret ölçümü, uygulama içi satın alma ve satış işlemlerini Google Analytics'e göndermenizi sağlar. Google Analytics'teki e-ticaret verileri, paylaşılan bir işlem kimliğiyle ilişkili işlem ve öğe isabetlerinden oluşur.

İşlemler aşağıdaki alanlarda bulunur:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
İşlem kimliği Fields.TRANSACTION_ID String Evet İşlemi temsil eden benzersiz kimlik. Bu kimlik, diğer işlem kimlikleriyle çakışmamalıdır.
İlişkilendirme Fields.TRANSACTION_AFFILIATION String Evet İşlemin ilişkilendirilmesi gereken bir tüzel kişi (ör. belirli bir mağaza)
Gelir Fields.TRANSACTION_REVENUE Double Evet Vergi ve gönderim bedeli dahil olmak üzere bir işlemin toplam geliri
Vergi Fields.TRANSACTION_TAX Double Evet Bir işlemin toplam vergisi
Gönderim Fields.TRANSACTION_SHIPPING Double Evet Bir işlemin toplam gönderim maliyeti
Para birimi kodu Fields.CURRENCY_CODE String Hayır Bir işlemin yerel para birimi. Varsayılan olarak, işlemlerin görüntülenmekte olduğu görünümün (profilin) para birimidir.

Öğeler aşağıdaki alanlara sahiptir:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
İşlem kimliği Fields.TRANSACTION_ID String Evet Öğenin ilişkilendirilmesi gereken işlem kimliği
Ad Fields.ITEM_NAME String Evet Ürünün adı
SKU Fields.ITEM_SKU String Evet Bir ürünün SKU'su
Kategori Fields.ITEM_CATEGORY String Hayır Ürünün ait olduğu bir kategori
Fiyat Fields.ITEM_PRICE Double Evet Ürünün fiyatı
Miktar Fields.ITEM_QUANTITY Long Evet Ürünün miktarı
Para birimi kodu Fields.CURRENCY_CODE String Hayır Bir işlemin yerel para birimi. Varsayılan olarak, işlemlerin raporlandığı görünümün (profilin) para birimidir.

E-ticaret verileri öncelikle aşağıdaki standart raporlarda kullanılır:

 • E-ticarete Genel Bakış
 • Ürün Performansı
 • Satış Performansı
 • İşlemler
 • Satışa Kadar Geçen Süre

Uygulama

İşlem ve öğe verilerinin Google Analytics'e gönderilmesi için izleyicide işlem ve öğe alanı değerleri ayarlanıp her defasında bir değer gönderilmesi gerekir. Örneğin:

import android.app.Activity;

import com.google.analytics.tracking.android.EasyTracker;
import com.google.analytics.tracking.android.MapBuilder;

public class CheckoutActivity extends Activity {

 /*
  * Called when a purchase is processed and verified.
  */
 public void onPurchaseCompleted() {

  // May return null if EasyTracker has not yet been initialized with a
  // property ID.
  EasyTracker easyTracker = EasyTracker.getInstance(this);

  easyTracker.send(MapBuilder
    .createTransaction("0_123456",    // (String) Transaction ID
              "In-app Store",  // (String) Affiliation
              2.16d,      // (Double) Order revenue
              0.17d,      // (Double) Tax
              0.0d,       // (Double) Shipping
              "USD")      // (String) Currency code
    .build()
  );

  easyTracker.send(MapBuilder
    .createItem("0_123456",        // (String) Transaction ID
          "Level Pack: Space",   // (String) Product name
          "L_789",         // (String) Product SKU
          "Game expansions",    // (String) Product category
          1.99d,          // (Double) Product price
          1L,            // (Long) Product quantity
          "USD")          // (String) Currency code
    .build()
  );
 }

 // ... Rest of the Activity definition
}

E-ticaret para birimi alanları, geri ödeme veya iade için gerekli olabilecek negatif para birimi değerlerini destekler.

Para Birimlerini Belirleme

Varsayılan olarak, işlem değerlerinin raporlandığı görünümün (profilin) para biriminde olduğu varsayılır.

Bir işlemin ve ilişkili tüm ürünlerin yerel para birimini geçersiz kılmak için işlemin para birimi kodu alanını ve öğe isabetlerini yeni para birimi koduyla ayarlayın. Desteklenen para birimlerinin ve para birimi kodlarının tam listesi için Desteklenen Para Birimi Referansı'na bakın.

import android.app.Activity;

import com.google.analytics.tracking.android.EasyTracker;
import com.google.analytics.tracking.android.MapBuilder;

public class CheckoutActivity extends Activity {
 /**
  * In this example, the currency of the transaction is set to Euros. The
  * currency values will appear in reports using the global currency
  * type of the view (profile).
  */
 public void onPurchaseCompleted() {

  // Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise
  // this call returns null.
  EasyTracker easyTracker = EasyTracker.getInstance(this);

  easyTracker.send(MapBuilder
    .createTransaction("0_123456",    // (String) Transaction ID, should be unique among transactions.
              "In-app Store",  // (String) Affiliation
              (long) 2.16,   // (long) Order revenue (includes tax and shipping)
              (long) 0.17,   // (long) Tax
              0.0,       // (long) Shipping cost
              "EUR")      // (String) Currency code
    .build();

 }
 // ... Rest of the Activity definition.
}