Android İçin Google Analytics SDK'sı - EasyTracker Parametreleri

Bu dokümanda, Google Analytics v2.x için sunulan Google Analytics SDK'sında bulunan EasyTracker parametrelerinin tam listesine referans verilmiştir.

Genel bakış

Android 2.x ve sonraki sürümler için Google Analytics SDK'sında, EasyTracker uygulamanızı analytics.xml dosyanızda tanımlanan parametreleri kullanarak yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Android için Google Analytics SDK'sının 2. veya daha sonraki bir sürümü için kullanabileceğiniz tüm parametreler listelenmiştir.

EasyTracker Parametreleri

ParametreTürAmaç
ga_izleme kimliği string Verilerinizi göndermek için kullandığınız Google Analytics izleme kimliği. Kimlikteki kısa çizgiler kodlanmamış olmalıdır. Bu değeri sağlamadan izleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.
ga_uygulamaAdı string Raporlarınızdaki uygulama adı boyutunda kullanılan uygulamanızın adı. Varsayılan olarak pakette bulunan değer kullanılır.
ga_uygulamaSürümü string Uygulamanızın, raporlarınızdaki uygulama sürümü boyutunda kullanılan sürümü. Varsayılan olarak pakette bulunan sürüm kullanılır.
ga_logLevel (yalnızca V3) string SDK kaydedicinin ayrıntı düzeyi. En düşük ile en ayrıntılı arasında geçerli değerler şunlardır: error, warning, info ve verbose. Günlük düzeyi varsayılan olarak warning değerine ayarlanır.
ga_debug (yalnızca V2) boolean Hata ayıklama bilgilerini günlüğe kaydetme seçeneğini etkinleştirmek veya yazmak için işaretleyin. Bu, uygulamanızla ilgili sorunları gidermek için kullanışlıdır. Varsayılan olarak false.
ga_dispatchPeriod integer Saniye cinsinden gönderim dönemi. Varsayılan değer 30 dakikadır.
ga_sampleSıklık string Kullanılacak örnek hız. Varsayılan değer 100,0'dır. 0,0 ile 100,0 arasında herhangi bir değer olabilir
ga_autoEtkinlikİzleme boolean Kullanıcılar her Etkinlik başlattığında ekran görüntülenme sayısını otomatik olarak izleyin. Varsayılan olarak false.
ga_anonimleştir boolean Google Analytics'e, IP adresinin depolama alanından önceki son sekizliğini kaldırarak izleyici nesneleri tarafından gönderilen bilgileri anonimleştirmesini söyler. Bu yöntemin, coğrafi raporlamanın doğruluğunu biraz da olsa azaltacağını aklınızda bulundurun. Varsayılan olarak false.
ga_reportYakalanan İstisnalar boolean Uygulamanıza yakalanmayan bir istisna atıldığında istisnayı otomatik olarak takip edin. Varsayılan olarak false.
ga_sessionTimeout integer Oturum sona ermeden uygulamanızın arka planda kalabileceği süre (saniye cinsinden). Varsayılan değer 30 saniyedir. Negatif değer, EasyTracker oturum yönetimini devre dışı bırakır.