Kullanıcı Zamanlamaları - Android SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, Android zamanları için Google Analytics SDK'sı ile kullanıcı zamanlamalarının nasıl ölçüleceği açıklanmaktadır.

Genel bakış

Kullanıcı zamanlamalarını ölçmek, Google Analytics'te bir dönemi ölçmek için yerel bir yol sunar. Bu, örneğin, kaynak yükleme sürelerini ölçmek için faydalı olabilir.

Kullanıcı zamanlamaları aşağıdaki alanlara sahiptir:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
Kategori Fields.TIMING_CATEGORY String Evet Zamanlanmış etkinliğin kategorisi
Değer Fields.TIMING_VALUE long Evet Milisaniye olarak zamanlama ölçümü
Ad Fields.TIMING_VAR String Evet Zamanlanmış etkinliğin adı
Etiket Fields.TIMING_LABEL String Hayır Zamanlanmış etkinliğin etiketi

Kullanıcı zamanlaması verileri öncelikle Uygulama Hızı Kullanıcı Zamanlamaları raporunda bulunabilir.

Uygulama

Google Analytics'e kullanıcı zamanlaması göndermek için MapBuilder.createTiming() özelliğini kullanarak bir zamanlama isabeti oluşturun ve ardından send(): kullanarak gönderin

/*
 * Called after a list of high scores finishes loading.
 *
 * @param loadTime The time it takes, in milliseconds, to load a resource.
 */
public void onLoad(long loadTime) {

 // May return null if EasyTracker has not been initialized with a property
 // ID.
 Tracker easyTracker = EasyTracker.getInstance(this);

 easyTracker.send(MapBuilder
   .createTiming("resources",  // Timing category (required)
          loadTime,    // Timing interval in milliseconds (required)
          "high scores", // Timing name
          null)      // Timing label
   .build()
 );
}