Android v3 için Google Analytics SDK'sı (Eski) - Başlarken

Bu dokümanda, Android v3 için Google Analytics SDK'sını kullanmaya nasıl başlayacağınız açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

SDK'yı uygulamadan önce aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

Başlayın

SDK'yı kullanmaya başlamanın üç adımı vardır:

 1. AndroidManifest.xml dosyasını güncelleyin
 2. EasyTracker yöntemleri ekleme
 3. analytics.xml dosyanızı oluşturma

Bu adımları tamamladıktan sonra aşağıdakileri Google Analytics ile ölçebilirsiniz:

 • Uygulama yüklemeleri
 • Etkin kullanıcılar ve demografi
 • Ekranlar ve kullanıcı etkileşimi
 • Kilitlenmeler ve istisnalar

1. AndroidManifest.xml dosyası güncelleniyor

Aşağıdaki izinleri ekleyerek AndroidManifest.xml dosyanızı güncelleyin:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

2. EasyTracker yöntemleri ekleme

Gönderme yöntemlerini aşağıdaki örnekte olduğu gibi, Activities öğenizin her birinin onStart() ve onStop() yöntemlerine ekleyin:

package com.example.app;

import android.app.Activity;

import com.google.analytics.tracking.android.EasyTracker;

/**
 * An example Activity using Google Analytics and EasyTracker.
 */
public class myTrackedActivity extends Activity {
 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
 }

 @Override
 public void onStart() {
  super.onStart();
  ... // The rest of your onStart() code.
  EasyTracker.getInstance(this).activityStart(this); // Add this method.
 }

 @Override
 public void onStop() {
  super.onStop();
  ... // The rest of your onStop() code.
  EasyTracker.getInstance(this).activityStop(this); // Add this method.
 }
}

3. analytics.xml dosyanızı oluşturma

EasyTracker'ı kullandığınızda, genel yapılandırma ayarları XML'de tanımlanan kaynaklar kullanılarak yönetilir. Projenizin res/values dizininde analytics.xml adlı bir dosya oluşturun ve aşağıdaki kaynakları ekleyin:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<resources>
 <!--Replace placeholder ID with your tracking ID-->
 <string name="ga_trackingId">UA-XXXX-Y</string>

 <!--Enable automatic activity tracking-->
 <bool name="ga_autoActivityTracking">true</bool>

 <!--Enable automatic exception tracking-->
 <bool name="ga_reportUncaughtExceptions">true</bool>
</resources>

İpek denetleyiciniz, izleme kimliğinizde kısa çizginin ('-') kullanımı konusunda sizi uyarabilir. <resources> etiketinize ek özellikler ekleyerek bu uyarıyı engelleyebilirsiniz:

<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
tools:ignore="TypographyDashes">

Uygulamanızı yapılandırmak için kullanabileceğiniz parametrelerin tam listesini analytics.xml parametreleri referansında bulabilirsiniz. Uygulama şartlarınıza bağlı olarak, isabetleri doğru şekilde gönderdiğinizi doğrulamak için gönderim süresini değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, gerçek zamanlı verileri görmek istiyorsanız bunu 5 sn gibi düşük bir değere ayarlamak isteyebilirsiniz.

Tebrikler! Uygulamanız artık Google Analytics'e veri gönderecek şekilde ayarlandı.

Sonraki adımlar

Kampanyaları, uygulama içi ödemeleri, işlemleri ölçme ve kullanıcı etkileşimi etkinlikleri dahil olmak üzere Google Analytics ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Aşağıdaki geliştirici kılavuzları, Google Analytics özelliklerinin uygulamanıza nasıl uygulanacağı hakkında ek ayrıntılar sunmaktadır:

 • Etkinlikleri Ölçme: Etkinlikler'i kullanarak düğmeler, videolar ve diğer medya içerikleri gibi etkileşimli içeriklerle kullanıcı etkileşimini nasıl ölçeceğinizi öğrenin.
 • Uygulama İçi Ödemeleri Ölçme: Uygulama içi ödemeleri ve işlemleri nasıl ölçeceğinizi öğrenin.
 • Kampanyaları Ölçme: Hangi kanalların ve kampanyaların uygulama yüklemelerini artırdığını anlamak için kampanya ölçümünü nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
 • Kullanıcı zamanlamaları: Yükleme sürelerini, medyayla etkileşimi ve daha fazlasını ölçmek için uygulamanızdaki kullanıcı zamanlamalarını nasıl ölçeceğinizi öğrenin.
 • Gelişmiş Yapılandırma: Birden fazla izleyici kullanma dahil olmak üzere gelişmiş yapılandırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Analytics.xml parametreleri - analytics.xml yapılandırma parametrelerinin tam listesine bakın.