Birden Fazla Alanı İzleme - Web İzleme (ga.js)

Bu dokümanda, iki ayrı site değil, tek bir site gibi, birden fazla alana yapılan ziyaretleri tek bir görünümde (profilde) toplamanın çeşitli yolları açıklanmaktadır. Bir web sitesinin, alt dizinler ve iFrame'li içerik gibi belirli bölümlerinin nasıl izleneceği de ele alınmaktadır. Genel web alanları arası izleme süreci hakkında bilginiz yoksa Web alanları arası izleme hakkında başlıklı makaleyi inceleyin.

Giriş

Google Analytics'in varsayılan kurulumu, www.example.com gibi tek bir alan için içerik ve ziyaretçi verilerini izlemek üzere tasarlanmıştır.

Ancak, Analytics'i izleme gibi daha karmaşık durumlar için kullanmak istediğinizi varsayalım:

 • Alt alan adları: dogs.example.com ve www.example.com her ikisine de gelen tüm ziyaretçiler. Aynı rapor görünümünde (profilde) her ikisi için veriler gösterilir
 • Alt dizinler: Yalnızca www.example.com/dogs alt dizininin, tek bir siteymiş gibi ayrı bir raporda ziyaretçileri
 • Üçüncü taraf alışveriş sepetleri: Online mağazanızın ve başka bir alanda barındırılan alışveriş sepetinizin ziyaretçileri
 • Üst düzey alanlar: Sahip olduğunuz iki alanın (www.example-petstore.com ve www.my-example-blog.com gibi) gelen tüm ziyaretçileri, bu verilerin her ikisi için de aynı rapor görünümünde (profil) gösterilir
 • Kare İçerik: Başka bir alanın iFrame'inde yer alan içeriğe ait ziyaretçi ve sayfa görüntüleme verileri.

Her iki durumda da ziyaretçileri doğru bir şekilde izlemek için izleme kodunda bazı özelleştirmeler yapmanız gerekir. Bunu yapmadan önce, Analytics ve Dizinler'in varsayılan bir Analytics kurulumunda nasıl işlendiğini okumak iyi bir fikirdir.

İzleme Senaryoları

Bu bölümde, en popüler yöntemlere göre sıralanmış çeşitli izleme senaryoları ele alınmaktadır.

Birden Çok Alanda ve Alt Alanda İzleme

Bu senaryoda, iki benzersiz alanı ve bir alt alanı izlemek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir çevrimiçi mağazanız olduğunu ve blogunuza gelen ziyaretçi ve kampanya verilerini de izlemek istediğinizi varsayalım.

Birden Çok Alanda ve Alt Alanda İzleme

Aşağıda, üç örnek URL için temel izleme kodu özelleştirmeleri gösterilmektedir.

 • Online Mağaza Alanı: www.example-petstore.com

  Yalnızca www.my-example-blogsite.com bağlantısını işaret eden bağlantılar veya form verileri özelleştirmeniz gerekir. _setDomainName() işlevi, diğer tüm alt alan adlarında çerez erişimini etkinleştirmek için alan adı olarak .example-petstore.com değerini tanımladığından, bu sitenin alt alan bağlantıları için bu işlem gerekli değildir.

 • Online Mağaza Alt Alanı: dogs.example-petstore.com

  Alt alan, aynı çerezleri birincil alanla paylaştığı için birincil alana giden bağlantıların yapılandırılması gerekmez.

 • Blog Alanı: www.my-example-blogsite.com

  Bu yapılandırma, alan adını blog sitesinin en üst düzey alanına ayarlar. Bu şekilde, daha sonra blog sitesi için herhangi bir alt alan adı eklerseniz bu alt alan, üst sitesiyle çerezleri paylaşabilecektir. Aralarında özel bir bağlantı kurmanız gerekmez. Ancak yine de herhangi bir form veya www.example-petstore.com bağlantısı için _link() ve _linkByPost() yöntemlerini kullanmanız gerekir.

Alan ve Alt Alanlarını İzleme

Yukarıda da belirtildiği gibi, www.example.com gibi tek bir alan için içerik ve ziyaretçi verilerini izlemek üzere varsayılan bir Google Analytics kurulumu tasarlanmıştır. Bu sayede, hem bir alanı hem de alt alanı yönetseniz bile, ziyaretçi verilerini her iki alanda da paylaşmak için izleme kodunda değişiklik yapmanız gerekir.

Tek bir varlık olarak izlemek istediğiniz aşağıdaki URL'lere sahip olduğunuzu varsayalım:

 • www.example-petstore.com
 • dogs.example-petstore.com
 • cats.example-petstore.com

Bu kurulumda, üç alanın tamamında izleme kodu için aşağıdaki temel özelleştirmeleri kullanırsınız.

Alan adını üst düzey alan adına (ör. example-petstore.com) bilgileri gösterilir.

Bir Alan ile Başka Bir Alandaki Alt Dizin Arasında İzleme

Yaygın olarak kullanılan bir diğer izleme senaryosu da, tek bir alan ile farklı bir alanın alt dizini arasındaki ziyaretçi ve trafik verilerini izlemektir. Bu, web siteniz ile online blogunuz arasındaki trafiği izlemek istediğinizde gerçekleşebilir. Blogunuz, blog hizmetinin bir alt diziniyle sınırlıdır. Aşağıdaki örnek URL'lerin her biri, her iki sayfadaki izleme kodu için önerilen özelleştirmeleri içerir.

Ana Web Sitesi Alan Adı: www.example.com

Blog URL'si: www.blog-ana-makinesi-hizmeti.com/blogum

www.example-petstore.com sitesinden alışveriş sepeti web sitesine herhangi bir form gönderimi için HTTP POST aracılığıyla trafik ve ziyaretçi çerezi verilerini alışveriş sepeti sitesine kopyalamak için _linkByPost() yöntemini kullanırsınız. _setAllowLinker() yöntemi, hedef siteyi normal kullanıcı oturumu bilgileri yerine POST verilerindeki çerez verilerini okumaya yönlendirir. Bu şekilde, bir alanda ayarlanmış çerez verilerini bir başkasına iletebilir ve böylece ziyaretçi oturumunuzu online mağazanızdan alışveriş sepetinize saklayabilirsiniz.

Benzer şekilde, online mağazadan alışveriş sepetine giden bağlantılardaki ziyaretçi verilerini aktarmak için _link() işlevini kullanın.

iFrame'ler Arasında İzleme

Alanlar arasında aktarım işleminin yapıldığı bir sitede yeni bir pencere açarak veya iFrame'e içerik ekleyerek bir alandan diğerine ziyaretçi ve kampanya çerezleri aktarmak için _getLinkerUrl() yöntemini kullanmanız gerekir. Örneğin, www.my-example-iframecontent.com üzerinde barındırılan bir iFrame'e form eklediğinizi varsayalım. www.example-parent.com üzerinde iFrame'i barındıran üst sayfadan ziyaretçi bilgilerini aktarmak üzere JavaScript'i kullanarak iFrame'i yükler ve _getLinkerURL() yöntemini kullanarak çerez bilgilerini aktarırsınız.

Aşağıdaki örnekte yalnızca bağlantı işlevi gösterilmektedir ve her iki alan için izleme snippet'lerinde web alanları arası izlemenin yapılandırıldığı varsayılmıştır.

Internet Explorer için iFrame İzlemeyi Yapılandırma

Üst sayfadan ayrı bir alanda barındırılan iFrame içeriği üçüncü taraf içeriği olarak değerlendirilir. Internet Explorer 6 ve sonraki sürümleri için varsayılan gizlilik ayarı, üçüncü taraf web sitelerinin birinci taraf sitesinde çerez depolamasına izin vermez.

Bu, iFrame sayfalar için Analytics izleme özelliğinin Internet Explorer'da çalışabilmesi için özel bir yapılandırma gerektiği anlamına gelir. iFrame'de yer alan web sayfaları için gizlilik tercihlerini yapılandırmanız gerekir. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak barındırılan sayfalarda gizlilik tercihlerini ayarlayabilirsiniz:

 • Dahil edilen sitenin sayfaları için özel bir "Gizlilik Tercihleri Platformu" (P3P) HTTP üst bilgisi içerir
 • Dahil edilen sitenin sayfaları için P3P XML manifesti sağlama

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynakları inceleyin:

Tek Bir Alt Dizini İzleme

Analytics izleme işlemini, daha geniş bir alanın tek bir alt diziniyle kısıtlamak için kullanabileceğiniz iki yaygın durum vardır:

 • Yalnızca büyük bir web sitesinin alt dizinine (ör. e-ticaret barındırma hizmeti kullandığınızda) erişebilirsiniz.
 • Örneğin, şirketinizin web sitesinde bir proje başlattığınızda Analytics izleme de kullanan, daha büyük bir web sitesinin alt diziniyle izlemeyi sınırlayabilirsiniz.

Analytics hesabınızda, ziyaretçi verilerini online varlık olarak izlediğiniz bir görünüm (profil) olduğunu varsayalım. Bu varlık, yalnızca daha büyük bir web sitesi barındırıcısının (blog hizmeti gibi) bir parçasıdır. Sitenizin kendisi www.example.com/myBlog/ üzerinde barındırılıyor. Ziyaretçi ve kampanya verilerini yalnızca /myBlog alt dizini için kaydetmek ve example.com alanındaki diğer sayfalar için kaydetmek istemiyorsanız. Bu durumda, yalnızca bu alt dizine eklenen web sayfalarına da erişiminiz olur.

Mağazanızda izleme özelliğini ayarlamak için izleme kodunuzda _setCookiePath() işlevini şu şekilde kullanmanız gerekir:

Bunu ayarladığınızda, raporlarınızda yalnızca alt dizininizin ziyaretçi ve kampanya verileri doğru bir şekilde görüntülenir. Bunun nedeni, çerez yolunun www.example.com kök dizini yerine alt dizininize ayarlanmış olmasıdır. Görünümünüz (profiliniz) yalnızca mağazanız için benzersiz bir çerez grubu okuyup yazar.

Bu senaryoda _setCookiePath() işlevini kullanmak en iyi uygulamadır. Aksi takdirde, raporlarınızın iki olası etkisi olabilir:

 • www.example.com üzerinde ayarlanmış diğer Analytics hesap çerezleri hesabınız tarafından paylaşılabilir.

  Bu durumda, ziyaretçi çerezleriniz new vs returning, time on site ve number of visits gibi ziyaretçi istatistikleri yanlış olabilir. Bu nedenle, oturum çerezleri aynı zamanda www.example.com bölümlerinin diğer bölümlerindeki etkinlikleri de yansıtabilir.

 • Raporlarınız sitenin başka bir bölümündeki kampanya ayrıntılarını yansıtabilir.

  Örneğin, bir ziyaretçinin aynı alandaki başka bir siteye giden bir e-posta kampanyasını tıkladığını varsayalım: www.example.com/theirBlog. Bu durumda, ziyaretçinin çerezindeki yönlendirme bilgileri Blog Oluşturmayla İlgili Son Haberler adlı kampanyaya ayarlanır. Daha sonra aynı ziyaretçi, tarayıcıya www.example.com/yourBlog yazıp blogunuza bir abonelik satın alarak doğrudan sitenize geri döner. Diğer tüm kampanya yönlendirmeleri doğrudan ziyaretler üzerinden kalıcı olduğundan, Blog Oluşturmayla İlgili Son Haberler kampanyasının aboneliğiniz için satış oluşturduğunu görürsünüz. Bunun nedeni, online mağazanız için _utmz çerezinin yolunuz için benzersiz bir şekilde ayarlanmamış olmasıdır.

Ziyaretçi çerezlerini yalnızca yolunuzla kısıtlarsanız çerez yolu kısıtlandığından www.example.com ürününün başka bir bölümüne ilişkin kampanya ve oturum verileri raporlarınıza dahil edilmez. (Çerezlerin web tarayıcıları tarafından nasıl okunduğu hakkında daha fazla bilgi için Çerezler konusunu okuyun.)

Diğer Alt Dizin İpuçları

 • Bir alt dizine ait ziyaretçi ve yönlendirme trafiğini izliyorsanız alt dizinde, yalnızca bu alt dizine ait içeriğin raporunuzda görünmesini sağlamak için Dahil et filtresi oluşturmak isteyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Yardım Merkezi'nde önceden tanımlanmış filtre makalesini inceleyin.
 • Alanınızda alt dizin izleme özelliğini ayarlıyorsanız kök yolu (ör. /) ve altındaki tüm sayfalar için Analytics izleme özelliğinin devre dışı bırakıldığından da emin olmanız gerekir. Örneğin, sitenin alt dizinlerini ayrı olarak izlemek istiyorsanız www.example.com/index.html, Analytics izleme özelliğini etkinleştirmemelidir. Kök yol izleme devre dışı bırakılmazsa yol düzeyinde izleme özelliğini ayarladığınız bir sayfa için 2 çerez grubu, alt dizin için bir grup ve üst düzey alan için bir grup ayarlanır.

Aynı Alanda İki Alt Dizin Arasında İzleme

Büyük alandaki sayfalara erişiminiz olmayan bir alandaki birden fazla alt dizini izlemek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir servis sağlayıcının sitesinde hem bir online mağazanız hem de bir alışveriş sepetiniz olduğunu varsayalım:

 • www.example-commerce-host.com/myStore/
 • www.example-commerce-host.com/myCart/

Mağazanızdaki alışveriş sepetlerine kadar gerçekleşen kullanıcı oturumlarını ve kampanya verilerini izlemek istiyorsanız bu hedefe ulaşmak için iki yöntem kullanırsınız:

Aşağıdaki örnekte, mağazanızdan alışveriş sepetine kadar, kullanıcı oturumlarını ve kampanya verilerini izlemek için izleme kodu snippet'inin önemli parçaları gösterilmektedir:

Bu durumda, alan için sağlanan ilk dizinle sınırlı benzersiz bir çerez ayarlanır ve aynı çerez verileri, sağlanan ikinci dizine de kopyalanır. Her iki site de aynı alanda bulunduğundan, iki dizin arasındaki bağlantıları veya form verilerini değiştirmeniz gerekmez.

Web Alanları Arası İzleme için Temel Bileşenler

Bu bölüm, temel bileşenler ve bunların en iyi nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayarak web alanları arası izleme kurulumunuzla ilgili sorunları gidermenize yardımcı olur.

Görüntülemeler (Profiller)

Web alanları arası izlemeyi ayarlarken görünümlerinizde (profillerinizde) aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

 • Birincil alanınız için filtreler olmadan bir ana görünüm (profil) oluşturun.

  Görünümleri (profilleri) özel bir şekilde kullanmak istediğiniz için, alanlar arası izlemede ilk önce birincil alanınız için bir ana görünüm (profil) oluşturmanız önerilir. Bu görünüme (profile) filtre eklenmemelidir. Bu sayede birincil izleme alanınız için her zaman temel geçmiş verileri elde edersiniz. Çapraz izleme görünümünde (profil) filtre oluştururken hatalarla karşılaşabilirsiniz.

 • Web alanları arası izleme için özellikle bir görünüm (profil) oluşturun ve izleme kodunuzu yeniden kullanın.

  Bir görünüm (profil) oluşturup birincil alanınızın izleme kodunu aldıktan sonra diğer tüm web mülkleri için aynı izleme kodunu kullanın. Böylece, yapılandırmanız web alanları arası izlemeye başlamadan önce doğru şekilde ayarlanır ve ayrıca tüm web mülkleri için geçmiş verilere sahip olursunuz. Ana görünümleri (profilleri) ayarlama önerisini izlediyseniz bu yöntem, ana görünümde (profil) sağlanan izleme kodunu kullanarak birincil alanınız için ek bir görünüm (profil) oluşturmak olmalıdır. Bağlamak istediğiniz diğer tüm web mülklerinde de aynı izleme kodu bulunmalıdır.

 • Alan raporlarınızda tam alanı göstermek için alanlar arası görünümünüzü (profil) bir filtreyle değiştirin.

  Alan bağlantısı oluşturulduktan sonra, içerik raporlarında yalnızca istek URI'sını görürsünüz, belirli bir sayfanın üst düzey veya alt alan adını görmezsiniz. Örneğin, aşağıdaki sayfalara yapılan ziyaretler:
  - http://www.example.com/index.php ve bu sayfadaki başka bir sayfa
  - http://sub.example.com/more.php
  Raporlarda şu bilgiler gösterilir:
  - index.php
  - more.php
  Hangi sayfanın hangi alandan olduğunu ayırt edemezsiniz. Alan adını sayfa raporlarında göstermek için sayfa URL'sinin tüm bileşenlerini içerecek şekilde bir filtre oluşturun.

  1. Görünüm (Profil) Ayarları sayfasında, Filtre Ekle bağlantısını tıklayın.
  2. Yeni Filtre Ekle'yi seçin ve filtreye bir ad verin.
  3. Özel Filtre'yi ve Filtre türü ayarlarında Gelişmiş'i seçin.
  4. Gelişmiş ayarlar altında:
   1. A Alanı Ana Makine Adı olarak ayarlanmalıdır
   2. B Alanı URI URI olarak ayarlanmalıdır
  5. Hem A Alanı hem de B Alanı değerlerini, tüm karakterleri yakalayan bir ifade olan (.*) olarak ayarlayın.
  6. Çıktı Hedefi --> Oluşturucu seçeneğini URI iste olarak ayarlayın ve bu seçenek için $A1$B1 değerini sağlayın.

  Raporlarınızda artık aşağıdaki bilgiler gösterilir:
  - www.example.com/index.php
  sub.example.com/more.php
  Bu işlem, URL'nizin www.example.com kısmını yakalar ve içerik raporları bölümünde sayfa URL'nizin başına yer alır.

Çerezler: Ziyaretçi Verilerini Aktarmak İçin Gerekli

İki alanın aynı ziyaretçi verilerini (ör. oturum ve ziyaretçi türü) paylaşabilmesi için aynı çerez bilgilerini kopyalayabilmeleri veya paylaşabilmeleri gerekir. Ayrıca şunları unutmayın:

Bir alandaki oturum yalnızca düzgün şekilde yapılandırılmış bir tıklama veya form gönderimi veya _getLinkerURL aracılığıyla başka bir alana aktarılabilir.

Çerez verilerinin bu üç yöntemden geçirilmesi, iki sayfa görüntülemesini tek bir oturumda birleştirir. Bir kullanıcı, aynı görünümde (profilde) izleyen iki siteyi bağımsız olarak ziyaret ederse (örneğin, bir yer işareti kullanarak) bu ziyaretleri ayrı oturumlar olarak saymaya devam eder. Bu senaryoda, bağlantı yöntemleri çağrılmaz. Bu nedenle, belirli bir kullanıcı için başlatma oturumunu belirlemenin bir yolu yoktur.

Web alanları arası izlemeyi gerçekten anlamak için, çerezlerin bir dizi alanla tanımlandığını ve çerezlerin varsayılan olarak alanlar arasında paylaşılmadığını bilmek yararlı olur. Ayrıca çerez paylaşımı, Analytics'te otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bunun nedeni, çoğu durumda aynı çerezin alanlar arasında paylaşılmasının istenmemesidir. Çerez Referansı bölümündeki Çerez Tanımının ve Son Kullanma Tarihinin Önemi bölümünü inceleyin. Ayrıca Analytics, çerezlere varsayılan olarak ek bir bütünlük denetimi ekler.

_setDomainName('alanınız')

Ne işe yarar?
Bu yöntem, çerezin alan alanını parametrede sağlanan dizeye ayarlar. Bu yöntemle, çerez tarafından kullanılan alan adını kontrol edebilirsiniz. Alt alanlar aynı çerezleri üst ortaklarıyla paylaşacağı için YALNIZCA üst düzey alanlar arasında bağlantı oluşturmanız gerekir.
Ne zaman kullanılır?
Üst ve alt alanları tek bir varlık olarak ele almak ve aynı görünümde (profil) izlemek istiyorsanız bunu kullanın. Birden fazla üst düzey alan VE alt alanlarını izlemek istiyorsanız da bunu kullanın. Bu durumda, üst düzey alanlar arasında bağlantı kullanmanız gerekir ancak üst düzey alanlar ile alt alanları arasında bağlantı kullanmanız gerekmez.
Ne zaman kullanılmamalı?
Tek bir alanı izliyorsanız alan adını açık bir şekilde ayarlamanız gerekmez.