İzleme Kodu Sorunlarını Giderme

Google Analytics izlemeyle ilgili sorunları gidermek istiyorsanız öncelikle Kurulumunuzu Doğrulama bölümündeki Yardım Merkezi'nde açıklandığı gibi temel kurulumunuzun doğru olduğundan emin olun.

Analytics izlemenizle ilgili sorunları gidermeniz şu iki temel sorunu temel alır:

 1. İzleme kodundaki hatalar/yazımlar (ör. boşluk, yanlış yazılmış özelleştirmeler, yanlış parametre adları)
 2. Raporlarınızda eksik veriler

Bu belgenin geri kalanında bu iki temel sorunu belirleyip çözmenize yardımcı olacak sorun giderme araçlarını nasıl kullanabileceğiniz açıklanmaktadır.

Sık Karşılaşılan İzleme Kodu Hataları

İster eşzamansız ister geleneksel söz dizimini kullanıyor olun, izleme kodunu özelleştirirken veya ayarlarken en yaygın hataları önlemek için aşağıdakileri aklınızda bulundurun. Bu hataları nasıl kolayca kontrol edebileceğinizi öğrenmek için ga_debug.js ile hata ayıklama bölümüne bakın.

 • Yöntem adlarında büyük/küçük harf kullanımı yanlış.
  Yöntemlerin büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın. Yöntem adını uygun büyük/küçük harf olmadan kullanırsanız yöntem çağrıları çalışmaz. Örnekler:
   _gaq.push(['_trackpageview']);  // wrong
   _gaq.push(['_trackPageView']);  // wrong
   _gaq.push(['_trackPageview']);  // correct
 • Yanlış yöntem adları.
  İzlemeniz düzgün çalışmıyorsa yöntem için doğru adı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Örnekler:
   _gaq.push(['_setDomain', 'example.com']);    // wrong
   _gaq.push(['_setDomainName', 'example.com']);  // correct
 • Dize olmayan bir değeri tırnak işareti kullanarak iletme.
  Yalnızca dizeler tırnak işaretiyle geçirilmelidir. Diğer tüm türler tırnak işaretleri olmadan bırakılmalıdır.
  Boole değerleri, nesne değişmez değerleri, işlevler veya diziler gibi dize olmayan tüm değerler tırnak işaretleri olmadan geçirilmelidir. Dize olarak yorumlanması gereken bir şeyi geçirirken yalnızca tırnak işaretlerini kullanın. Geleneksel söz diziminden geçiş yapıyorsanız tırnak işaretleri olmadan geçirilen tüm işlev parametreleri, eşzamansız söz diziminde tırnak işaretleri olmadan kalmalıdır. Örnekler:
   _gaq.push(['_setAllowLinker', 'false']);  // wrong
   _gaq.push(['_setAllowLinker', false]);   // correct
 • Dizelerin başında veya sonunda boşluk var.
  Örnekler:
   _gaq.push(['_setAccount', ' UA-65432-1']);  // wrong
   _gaq.push(['_setAccount', 'UA-65432-1']);   // correct

Başa Dön

Rapor Verileriyle İlgili Yaygın Sorunlar

Raporlarınızda eksik veriler varsa en yaygın hataları ve önerilen işlemleri belirlemenize yardımcı olması için bu bölümü okuyun.

İzleme Kodu Değişikliği veya Kurulumu Algılanmadı

İzleme kodunu bir sayfaya ilk kez yüklerken veya ek izleme kodu işlevleri (e-ticaret için) eklerken, aşağıdaki öğeleri kontrol ederek sayfa isteğinin doğru şekilde ayarlandığını kolayca doğrulayabilirsiniz:

 • Sayfa ga.js JavaScript istiyor
 • Sayfa, __utm.gif isteğinde bulunuyor
 • utmac ve utmcc değişkenleri, __utm.gif isteğinde gönderiliyor
 • Gönderilmesini beklediğiniz ek veriler için ilgili tüm izleme parametreleri kullanılabilir (aşağıdaki GIF İstek Parametresi listesine bakın).

Bu öğelerin tümü doğru şekilde gönderiliyorsa veriler en geç 24 saat içinde raporlarınızda görünür. Bununla birlikte, raporlarınızdaki tarih aralığını "bugün" olarak değiştirerek verilerin daha erken görünüp görünmediğini kontrol edebilirsiniz.

Başa Dön

Sayfa veya Etkinlik Raporlarda Görünmüyor

İzleme kodunun bulunduğu bir sayfa, İçerik raporlarında görünmüyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

 • Doğru sayfayı mı arıyorsunuz?
 • Google Analytics, istenen sayfa olarak utmp parametresinin değerini kullanır. Bu nedenle, sayfanızın URL'si /test/myPage.html ise İçerik raporlarında myPage.html'yi aradığınızdan emin olun. Hangi sayfa isteğinin gönderildiğini görmek için utmp parametresinin değerini kontrol edin.
 • Doğru etkinliği mi arıyorsunuz?
 • Google Analytics, etkinlikleri 5(object*action*label)(value) biçiminde izlemek için utme parametresinin değerini kullanır:
  • 5, sabit bir değerdir
  • nesne ve işlem gereklidir
  • etiket ve değer, seçeneklerdir
  Daha fazla bilgi için Etkinlikleri İzleme belgelerine bakın.
 • Günde 50.000'den fazla benzersiz URL veya sanal sayfa mı izliyorsunuz?
 • Google Analytics, bir web sitesinden gelen tüm bildirimleri toplar ve günde en çok görüntülenen 50.000 sayfayı (sayfa görüntüleme sayısına göre sıralanmış) raporlar. Geri kalan tüm sayfalar, içerik raporlarında (diğer) olarak etiketlenen ayrı bir bölümde toplanır. Trafiği düşük sayfa görüntülemeleriyle ilgili ayrıntılı raporlama bilgilerini görüntülemek için yüksek trafik alan tüm sayfa görüntülemelerini kaldıracak bir filtre içeren yeni bir görünüm (profil) oluşturabilirsiniz. Böylece, kalan sayfaların ilk 50.000 URL'de yer almasına etkili bir şekilde izin verebilirsiniz.
 • Raporlama kullanıcı arayüzünde doğru hesap ve görünüme (profil) eriştiğinizden emin olun.
 • Google Analytics, farklı hesapları UA-123456-1 biçiminde alan kimliklerine göre ayırır. Bu alan kimliği, izleme koduna eklenir. İzleme kodu, bir sayfadaki verilerin belirli bir hesapla nasıl ilişkilendirilir. Baktığınız hesabın ve görünümün (profil) (Analytics Ayarları -> düzenle -> durumu kontrol et), GIF isteği için utmac parametresinde gönderilenle aynı alan kimliğine sahip olduğundan emin olun.

Başa Dön

Kampanya İzleme Sorunları

Bir reklam kampanyasının Google Analytics'te izlenebilmesi için, web sitenize giden reklam bağlantılarına izleme parametreleri eklenmiş olmalıdır. Ardından GATC kodu, gönderilen kampanyayı tanımlamak için sayfa URL'si ve yönlendirme parametrelerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu bilgiler daha sonra sitenizin çerezinde saklanır ve GIF isteğinin utmcc parametresinde gönderilir. Çoğu durumda, web sitesi URL yönlendirmeleri, izleme parametrelerini veya yönlendirme verilerini bu bağlantılardan çıkarır ve bu, yanlış kampanya raporlarına yol açar.

Yönlendirmelerin kampanya izleme sorunlarına neden olup olmadığını test etmek için web sitenize yönlendiren bir yönlendirmeyi veya etiketli bağlantıyı tıklayın ve utmcc parametresinde doğru kampanya verilerini arayın. utmcc parametresini bulma ve okuma hakkında daha fazla bilgi edinmek için GIF İstek Parametreleri ve ga_debug.js ile hata ayıklama bölümlerine göz atın.

Hedef (Dönüşüm) İlişkilendirmesi Doğru Değil

Dönüşüm, belirli bir kampanyayla ilişkilendirilen hedeftir. Bir hedefi belirli bir kampanya veya yönlendirme ile doğru şekilde ilişkilendirdiğinizden emin olmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Sitenize yapılan bir yönlendirmeyi tıklayın. Bu, kampanya çerezlerini ayarlar.
 2. Sitenizde tıklayarak dönüşüm veya hedef sayfasına gidin.
 3. Kampanya çerezinin korunduğundan emin olmak için utmcc parametresinde gönderilen verileri kontrol edin.

İzleme kodu tüm kampanya bilgilerini yakaladıktan sonra, birden fazla oturum boyunca kullanıcının gözünde sürekli kalan bir çerezde saklanır. İzleme işlevlerini yürüten her sayfa için, GIF isteğinde kampanya bilgileri gönderilir. Bu nedenle, her sayfa görüntülemeyle ilişkili kampanya/yönlendirme verileri olur. Bu sayfa görüntülemelerinden biri hedef olarak yapılandırılırsa, ilişkili sayfa görüntüleme kampanyası hedefle ilişkilendirilir. utmcc parametresini bulma ve okuma hakkında daha fazla bilgi edinmek için GIF İstek Parametreleri ve ga_debug.js ile hata ayıklama bölümlerine göz atın.

Başa Dön

Temel Hata Ayıklama Adımları

Google Analytics İzleme Kodu her çalıştığında, __utm.gif adlı Google Analytics toplama sunucularından tek piksellik bir GIF resmi ister.Resmin istek dizesine, Google'ın belirli bir sayfa isteği hakkında yakaladığı tüm parametreler eklenir. Bu parametrelerden bazıları şunlardır:

 • URL sayfa görüntüleme bilgileri
 • Kampanya bilgileri
 • E-ticaret verileri
 • Tarayıcı özellikleri
 • Müşteri kimlikleri

GIF isteğinde bulunan veriler, tam olarak Google Analytics sunucularına gönderilen verilere karşılık gelir. Bu veriler daha sonra işlenir ve raporlarınıza dahil edilir. Dolayısıyla, __utm.gif isteğinde gönderilen verileri görüntüleyerek izleme kodunun çalışıp çalışmadığını ve daha da önemlisi, raporlarınıza yanlış veriler gönderip göndermediğini belirleyebilirsiniz.

İzleme kodunuzda hata ayıklamak için aşağıdaki temel adımları izleyin:

 1. Web sitenizdeki ilgili bağlantıyı tıklayarak Google Analytics'e gönderilen GIF isteğini incelemek için 3. taraf hata ayıklama aracı kullanın.
 2. İzleme kodunun sık karşılaşılan izleme kodu hatalarının hiçbirini içermediğini doğrulayın.
 3. utmp parametresinin mevcut olduğundan emin olun.
 4. utmcc parametresinin bulunduğundan ve boş olmadığından emin olun.
  Boş bir utmcc parametresi olması durumunda çerez verisi gönderilmez ve istek yok sayılır.
 5. Her seferinde GIF isteğinin gönderildiğinden emin olmak için testi birkaç kez tekrarlayın.

Başa Dön

Hata Ayıklama Araçları

GIF isteğinde, URL'sine eklenmiş çok sayıda ad/değer parametresi var. Bu dizenin tamamına bakmaya çalışmak yerine, GIF isteğini daha okunabilir bir biçimde görüntülemek için ücretsiz bir araç kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, en yaygın tarayıcılarla kullanılan bir dizi araç listelenmektedir.

Kolaylık sağlaması açısından, kodda değişiklik yapmanıza gerek kalmadan izleme kodu sorunlarını gidermenize yardımcı olan Google Analytics İzleme Kodu Hata Ayıklayıcısı'nı geliştirdik. Bu uzantıyı etkinleştirerek üretim sayfalarınızda hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. ga_debug.js hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tarayıcı Araç
Tümü Firebug Lite
Chrome Google Analytics İzleme Kodu Hata Ayıklayıcısı Yeni!
Chrome Yerleşik Geliştirici Araçları (ör. Kaynaklar)
Firefox Canlı HTTP Üstbilgileri
Firefox Firebug
Firefox Cemil
Internet Explorer Fiddler
Internet Explorer Cemil
Safari Yerleşik Etkinlik penceresi
Safari Cemil

Aracı yükleyip kurduktan sonra, sorunlarını gidermek istediğiniz web sayfasını açabilir ve GIF analizini araçta görebilirsiniz. Öncelikle, söz konusu sayfanın gerçekten bir __utm.gif isteği gönderdiğinden emin olmanız gerekir. İsteği gördüğünüz sürece, Google Analytics sunucularının söz konusu sayfadan veri topladığından emin olabilirsiniz. Bu bölümün geri kalanında, web tarayıcınızdaki yerleşik araçları veya eklentileri kullanmanın ne kadar kolay olduğu hakkında fikir vermek amacıyla, Live HTTP Header ve Firebug kullanımıyla ilgili temel talimatlar açıklanmaktadır.

Canlı HTTP Üstbilgilerini Kullanma

 1. Firefox için LiveHTTPHeaders'ı indirip yükleyin. Tarayıcınızı yeniden başlatın.
 2. Canlı HTTP Üstbilgileri'ni açın (Araçlar > LiveHTTPHeaders).
 3. Jeneratör sekmesini tıklayın.
 4. Sitenize (veya Google Analytics İzleme kodunun yüklü olduğu herhangi bir sayfaya) gidin.
 5. urchin.js veya ga.js için istekte bulunulduğunu doğrulayın
 6. __utm.gif için istekte bulunulduğunu kontrol edin.

Firebug'ı kullanma

Firebug uzantısı, hem izleme kodu isteğinin (urchin.js veya ga.js) hem de GIF isteğinin (__utm.gif) daha yapılandırılmış bir görünümünü sunar. Bu adımlarda, GIF isteğinin ayrıntılarını görüntülemek için Firebug'ın nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

 1. Firefox için Firebug'ı indirip yükleyin. Tarayıcınızı yeniden başlatın.
 2. Sitenize gidin.
 3. Firefox'ta, Araçlar > Firebug > Firebug'ı Aç > "Bu web sitesi için Firebug'ı etkinleştir"i seçin.
 4. Net'i (Ağ) ve ardından Görseller'i tıklayın.
 5. Sayfayı yeniden yükleyin ve listede yeni bir __utm.gif isteğinin görünüp görünmediğini kontrol edin.
 6. Parametreler sekmesinde isteğin bileşenlerini doğrulayın.

Başa Dön

ga_debug.js ile hata ayıklama

Standart ga.js ek olarak, Analytics ekibi Google Analytics JavaScript'in ga_debug.js adlı alternatif bir sürümünü dağıttı. Bu komut dosyasının amacı, Analytics kullanıcılarının kurulum sorunlarını gidermelerine yardımcı olmaktır. Özellikle Analytics'i kullanmaya yeni başladıysanız veya sitenizi yeni eşzamansız söz dizimine taşıyorsanız bu özellikten yararlanabilirsiniz.

Komut dosyası, her bir GIF isteği hakkında ayrıntılı bilgi sağlar ve izleme kodunda sorun tespit ettiğinde uyarı ve hata mesajları kaydeder. Bu işlemi, iletileri window.console nesnesine yazdırarak yapar. Ardından, bu hataları görüntülemek için aşağıdaki araçlardan birini kullanabilirsiniz:

 • Firebug (Firefox için)
 • Chrome ve/veya Safari için yerleşik araçlar
 • Firebug Lite (diğer tarayıcılar için)

ga_debug.js komut dosyasını kullanmak için, erişebildiğiniz ve düzenleyebildiğiniz bir web sayfasının izleme kodu referansını değiştirebilirsiniz. Bunun için ilgili sayfanın izleme kodundaki tüm /ga.js referanslarını /u/ga_debug.js ile değiştirin. Büyük ölçekli bir web sitesi için hata ayıklama komut dosyasını kullanıyorsanız bunu yalnızca test ortamınızda kullanmanızı öneririz. Alternatif olarak, küçük bir sitede hata ayıklıyorsanız bu şekilde sitenin tamamı yerine yalnızca belirli sayfaları test etmenizi öneririz.

Önemli: Üretim sitenizi, JavaScript'in bu sürümünü kullanacak şekilde değiştirmemelisiniz. ga_debug.js komut dosyası, ga.js izleme kodundan daha büyüktür ve genellikle önbelleğe alınmaz. Bu nedenle, bunu üretim sitenizde kullanmanız sitenizi tüm kullanıcılarınız için yavaşlatır. Tekrar belirtmek gerekirse, bunun yalnızca kendi test amaçlı olduğunu belirtmek isteriz.

Sitelerinizi izlemek için Universal Analytics'i (analytics.js) kullanıyorsanız izleme koduyla ilgili sorunları gidermek için analytics.js hata ayıklama sürümü olan analytics_debug.js özelliğini etkinleştirebilirsiniz. analytics_debug.js hakkında daha fazla bilgi için Hata Ayıklama bölümüne bakın.

Google Analytics İzleme Kodu Hata Ayıklayıcısını Kullanma

Google Analytics İzleme Kodu Hata Ayıklayıcısı, herhangi bir kodlama değişikliği yapmanıza gerek kalmadan ga_debug.js hizmetini sizin için etkinleştiren bir Chrome tarayıcı uzantısıdır. Muhtemelen ga_debug.js kullanmanın en basit yolu, web sitenizin izleme davranışıyla ilgili sorunları gidermek ve analiz etmektir. Bu uzantıyı etkinleştirerek, kodun kendisindeki izleme referanslarını değiştirmek zorunda kalmadan üretim sayfalarınızda hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Bu uzantıyı kullanmak için adres çubuğunun sağındaki simgesini tıklayarak uzantıyı açın. Ardından, konsoldaki mesajları görmek için Chrome JavaScript konsolunu açın.

 • Windows ve Linux'ta [Sayfa Simgesi] -> Geliştirici -> JavaScript konsolu'nu tıklayın veya Control-Shift-J tuşlarına basın.
 • Mac'te Görünüm -> Geliştirici -> JavaScript konsolu'nu tıklayın veya Command-Option-J tuşlarına basın.

Başa Dön

GIF İstek Parametreleri

GIF isteği oldukça uzun. Bir GIF isteğinin yalnızca bir kısmını burada görebilirsiniz:

http://www.google-analytics.com/__utm.gif?utmwv=4&utmn=769876874&utmhn=example.com&utmcs=ISO-8859-1&utmsr=1280x1024&utmsc=32-bit&utmul=en-us&utmje=1&utmfl=9.0%20%20r115&utmcn=1&utmdt=GATC012%20setting%20variables&utmhid=2059107202&utmr=0&utmp=/auto/GATC012.html?utm_source=www.gatc012.org&utm_campaign=campaign+gatc012&utm_term=keywords+gatc012&utm_content=content+gatc012&utm_medium=medium+gatc012&utmac=UA-30138-1&utmcc=__utma%3D97315849.1774621898.1207701397.1207701397.1207701397.1%3B...  

Bu tabloda, GIF İsteği aracılığıyla iletilen parametrelerin birçoğunun listesi yer almaktadır. Bazı parametreler yalnızca kampanya yönlendirmeleri veya alışveriş sepetleri gibi belirli koşullar için geçerli olduğundan, izleme kodu her yürütülürken tüm parametreler aktarılmaz. Bu referansı kullanırken, araştırdığınız sayfa/istek için en yaygın olan değişkenleri arayacağınızı unutmayın.

Değişken Açıklama Örnek Değer
utmac Hesap Dizesi. Tüm isteklerde gösterilir. utmac=UA-2202604-2
utmcc
Çerez değerleri. Bu istek parametresi, sayfadan istenen tüm çerezleri gönderir.
utmcc=__utma%3D117243.1695285.22%3B%2B __utmz%3D117945243.1202416366.21.10. utmcsr%3Db%7C utmccn%3D(referral)%3cct%7utm2cmd%3D%C%7C%%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7C%7Cutm2
utmcn Yeni bir kampanya oturumu başlatır. Belirli bir istekte utmcn veya utmcr bulunur. Kampanya izleme verilerini değiştirir ancak yeni bir oturum başlatmaz
utmcn=1
utmcret
Tekrarlanan kampanya ziyaretini belirtir. Bu, aynı bağlantıda başka tıklamalar gerçekleştiğinde ayarlanır. Belirli bir istekte utmcn veya utmcr bulunur.
utmcr=1
utmc
Tarayıcı için dil kodlaması. Bazı tarayıcılar bunu ayarlamaz (bu durumda "-" olarak ayarlanır).
utmcs=ISO-8859-1
utmdt
Sayfa başlığı (URL kodlamalı bir dizedir). utmdt=analytics%20page%20test
UTM Genişletilebilir Parametre Değer kodlanmıştır. Etkinlikler ve özelleştirilebilen değişkenler için kullanılır.
utmfly
Flash Sürümü utmfl=9,0%20r48&
utmhn

Ana Makine Adı (URL kodlamalı bir dizedir). utmhn=x343.gmodules.com
utmhid

Analytics GIF isteklerini Google AdSense'e bağlamak için kullanılan rastgele bir sayı. utmhid=2059107202
utmipc
Ürün Kodu. Bu, belirli bir ürünün SKU kodudur.

utmipc=989898ajssi
utmipn
Ürün Adı (URL kodlamalı bir dizedir). utmipn=tee%20tişört
utmipr
Birim Fiyat. Öğe düzeyinde belirleyin. Değer, yalnızca ABD para birimi biçimindeki sayılar olarak ayarlanır.
utmipr=17100,32
utmiqt
Miktar. utmiqt=4
utmiva
Bir öğenin varyasyonları. Örneğin: büyük, orta, küçük, pembe, beyaz, siyah, yeşil. Dize URL kodlamalı.
utmiva=kırmızı;
utmje
Tarayıcıda Java'nın etkin olup olmadığını gösterir. 1 doğrudur. utmje=1
UTM
GIF resminin önbelleğe alınmasını önlemek amacıyla her bir GIF isteği için oluşturulan benzersiz kimlik. utmn=1142651215
utmp
Geçerli sayfanın sayfa isteği. utmp=/testDirectory/myPage.html
UTM
Yönlendirme, tam URL. utmr=http://www.example.com/aboutUs/index.php?var=selected
utmsc
Ekran rengi derinliği utmsc=24 bit
utmsr
Ekran çözünürlüğü utmsr=2400x1920
UTM
İstek türünü belirtir. Şunlardan biridir: event, transaction, item veya özelleştirilebilen değişken. GIF isteğinde bu değer yoksa istek, page olarak yazılır. utmt=etkinlik
utmtci
Fatura Adresinin Bulunduğu Şehir utmtci=San%20Diego
utmtco
Fatura Adresinin Bulunduğu Ülke utmtco=Birleşik%20Kingdom
utmgel
Sipariş kimliği, URL kodlamalı dize. utmtid=a2343898
utmtrg
Faturalandırma bölgesi, URL kodlu dize. utmtrg=Yeni%20Brunswick
utmtsp
Gönderim maliyeti. Birim ve fiyat değerleridir. utmtsp=23,95
utmtst
Kurumsal bağlantı. Genellikle e-ticaretteki gerçek mekanda faaliyet gösteren uygulamalar için kullanılır. utmtst=google%20mtv%20mağaza
utmtto
Toplam. Birim ve fiyat değerleridir. utmtto=334,56
utmttx
Vergi. Birim ve fiyat değerleridir. utmttx=29,16
utmul
Tarayıcı dili. utmul=pt-br
utmwv
İzleme kodu sürümü utmwv=1

 

Başa Dön