İzleme Kodu: Kampanya İzleme

Bu referans, Google Analytics raporlarında kampanya izlemeyi ayarlamak ve özelleştirmek için kullandığınız yöntemleri açıklar.

GATC Kampanya İzleme Yöntemleri

Yöntem Ayrıntıları

_setAllowAnchor()

_setAllowAnchor(bool)

Bu yöntem, # işareti, kampanya izlemede sorgu dizesi sınırlayıcı olarak ayarlanır. Bu seçenek varsayılan olarak false değerine ayarlanmıştır.

Geleneksel kampanya izleme URL'leri, sorguyu oluşturan anahtar/değer çiftlerinin başlangıcını belirtmek için soru işaretini (?) kullanır. Bu seçeneği doğru olarak ayarlarsanız kampanya izleme URL'leriniz, sorgu dizesinin başlangıcını belirtmek için soru işareti (?) yerine bir kare (#) işareti kullanabilir.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
http://mysite.net/index.html#utm_source=In+House&utm_medium=email&utm_campaign=Fall+email+offers
_gaq.push(['_setAllowAnchor', true]); 

Parametreler

Boolean  true veya false Bu parametre true olarak ayarlanırsa kampanyada sabit reklamlar kullanılır. Aksi halde, kampanya arama dizeleri kullanır.

_setCampContentKey()

_setCampContentKey(newCampContentKey)

Kampanya reklam içeriği anahtarını ayarlar. Kampanya içerik anahtarı, kampanya URL'lerinizden reklam kampanyanızın reklam içeriğini (açıklaması) almak için kullanılır. Bu işlevi kampanyanızda tanımlanan açılış sayfasında kullanın.

Örneğin, aşağıdaki URL'ye sahip başka bir web sitenizde reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?utm_source=giganoshopper.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Christmas+specials&description=Garden+gloves

Bu URL'de, "description" anahtarı o kampanyanın URL'sinde sağlanan içeriği tanımlar. (Bu terimler ve kelime öbekleri, Trafik Kaynakları raporundaki Kampanya ayrıntıları sayfasındaki Reklam İçeriği sütununun altında görünür.) Bu anahtarı özelleştirilmiş kampanya içerik anahtarınız olarak kullanmak için aşağıdakileri ayarlamanız gerekir:

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampContentKey', 'description']);

Parametreler

String   newCampContentKey Yeni kampanya içerik anahtarı.

_setCampOrtaAnahtar()

_setCampMediumKey(newCampMedKey)
Kampanya URL'lerinizden aracı almak için kullanılan kampanya aracı anahtarını belirler. Aracı, Kampanyalar raporunda segment seçeneği olarak görünür.

Örneğin, sitenizde bu URL'yi içeren başka bir web sitesinde reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?utm_source=giganoshopper.com&method=ad&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves


Bu URL'de, anahtar kelime "method" o kampanyanın URL'sindeki aracısını tanımlar.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampMediumKey', 'method']);

Parametreler

String   newCampMedKey Ayarlanacak kampanya aracısı anahtarı.

_setCampAdAnahtarı()

_setCampNameKey(newCampNameKey)
Kampanya adı anahtarını ayarlar. Kampanya adı anahtarı, kampanya URL'lerinizden reklam kampanyanızın adını almak için kullanılır. Bu işlevi, tıklama kampanyalarınızı izlemek istediğiniz herhangi bir sayfada kullanırsınız.

Örneğin, kayıtlı kullanıcılara özel bir teklifle ilgili e-posta gönderdiğinizi varsayalım. Teklifin bağlantısı şu şekilde görünür:

http://mysite.net/index.html?utm_source=In+House&utm_medium=email&offer_type=Fall+email+offers


Bu URL'de anahtar, "offer_type" o kampanyanın URL'sinde sağlanan adı belirtir. (Bu, Trafik Kaynakları raporundaki Kampanyalar listesinde görünen addır.)

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampNameKey', 'offer_type']);

Parametreler

String   newCampNameKey Kampanya adı anahtarı.

_setCampNOKey()

_setCampNOKey(newCampNOKey)
Kampanya geçersiz kılma işlemi geçersiz anahtar değerini, URL'den kampanyanın geçersiz kılma işlemi yok değerini almak için kullanılır. Varsayılan olarak bu değişken ve değeri ayarlanmamıştır. Kampanya izleme ve dönüşüm ölçümü için varsayılan olarak en son gösterim, dönüşüm izlemenizde kredilendirilen kampanyadır. İlk gösterimleri bir dönüşümle ilişkilendirmeyi tercih ederseniz bu yöntemi belirli bir anahtara ayarlarsınız ve özel kampanya değişkenlerini kullandığınız durumlarda, kampanya geçersiz kılmaları için değişken adını belirlemek üzere bu yöntemden yararlanırsınız. Geçersiz kılma yok değeri, ziyaretçinin tıklayabileceği benzer şekilde tanımlanmış kampanya URL'leri tarafından kampanya verilerinin üzerine yazılmasını engeller.

Başka bir web sitesinde sitenize ait bu URL'yle birlikte bir reklamınız varsa:

http://mysite.net/index.html?utm_source=giganoshopper.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves&noo=1234


Bu URL'de, anahtar/değer anahtarı, söz konusu kampanyanın URL'sinde geçersiz kılma işlemi olmayan değeri tanımlar.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampNOKey', 'noo']);

Parametreler

String   newCampNOKey Kampanya geçersiz kılma işlemi yok anahtarı.

_setCampSourceKey()

_setCampSourceKey(newCampSrcKey)
Kampanya kaynağını URL'den almak için kullanılan kampanya kaynak anahtarını ayarlar. "Kaynak", Kampanyalar raporunda bir segment seçeneği olarak görünür.

Örneğin, sitenizde bu URL'yi içeren başka bir web sitesinde reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?source=giganoshopper.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves


Bu URL'de, anahtar & kaynağı, söz konusu kampanyanın URL'sindeki kaynağı tanımlar.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampSourceKey', 'source']);

Parametreler

String   newCampSrcKey Ayarlanacak kampanya kaynak anahtarı.

_setCampTermKey()

_setCampTermKey(newCampTermKey)
Kampanya anahtar kelimelerini URL'den almak için kullanılan kampanya terimi anahtarını belirler.

Örneğin, bir arama motorunda aşağıdaki şekilde etiketlenmiş ücretli bir reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?source=weSearch4You.com&utm_medium=paidSearchAd&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves&term=garden+tools


Bu URL'de, anahtar kelime, o kampanyanın URL'sindeki anahtar kelime terimlerini tanımlar.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampTermKey', 'term']);

Parametreler

String   newCampTermKey Ayarlanacak anahtar.

_setCampaignTrack()

_setCampaignTrack(bool)
Kampanya izleme işaretini ayarlar. Standart Google Analytics kurulumu için varsayılan olarak kampanya izleme seçeneği true olarak ayarlanır. Kampanya izlemeyi ve kampanya izleme için ayarlanan ilişkili çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Parametreler

Varsayılan olarak Boolean   true veya false Doğru, kampanya izlemeyi etkinleştirir. false olarak ayarlanırsa kampanya izleme devre dışı bırakılır.

_setCampaignCookieTimeout()

_setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis)

Kampanya izleme çerezinin geçerlilik süresini milisaniye cinsinden ayarlar. Kampanya izleme varsayılan olarak 6 ay olarak ayarlanmıştır. Bu sayede, 6 aylık bir dönem boyunca sitenize gelen ziyaretçilerin belirli bir kampanyaya göre dönüşüm gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyebilirsiniz. Ancak, işletmenizin kampanya süresi daha uzun veya daha kısa olabilir. Bu nedenle, kampanya izlemeyi bu amaçla düzenlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Tarayıcı kapatıldığında bu çerezin silinmesi gerektiğini belirtmek için son kullanma zaman aşımını 0 olarak değiştirebilirsiniz.

Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampaignCookieTimeout', 15768000000]);

Parametreler

Number   cookieTimeoutMillis Tarayıcı kapatıldığında çerezi silmek için milisaniye cinsinden veya 0 cinsinden yeni çerez geçerlilik süresi.

_setCookieTimeout()

_setCookieTimeout(newDefaultTimeout)
Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Lütfen bunun yerine _setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) politikasını kullanın.
Kampanya izleme çerezinin geçerlilik süresini saniye cinsinden ayarlar. Kampanya izleme varsayılan olarak 6 ay olarak ayarlanmıştır. Bu sayede, 6 aylık bir dönem boyunca sitenize gelen ziyaretçilerin belirli bir kampanyaya göre dönüşüm gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyebilirsiniz. Ancak, işletmenizin kampanya süresi daha uzun veya daha kısa olabilir. Bu nedenle, kampanya izlemeyi bu amaçla düzenlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Eşzamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCookieTimeout', 3152600]);

Parametreler

String   newDefaultTimeout Yeni varsayılan çerez geçerlilik süresi. Dize olarak verilir ve bir tam sayıya dönüştürülür.

_setReferrerGeçersiz kılma()

_setReferrerOverride(newReferrerUrl)
Kampanya izleme değerlerini belirlemek için kullanılan yönlendiren URL'sini ayarlar. Bu yöntemi, iFrame içindeki gadget'ların yönlendirmeleri doğru bir şekilde izlemesine izin vermek için kullanın. Kampanya izleme, GIF isteğinin utmr parametresinde iletilen yönlendiren URL'sini belirlemek için varsayılan olarak document.referrer özelliğini kullanır. Ancak, bu parametreyi kendi değerinizle uygulayabilirsiniz. Örneğin, yeni yönlendireni http://www.google.com/search?hl=en&q=hats olarak ayarlarsanız kampanya çerezi source=google, medium=organic ve keyword=hats değerini içeren yeni bir kampanya depolar.

Parametreler

String   newReferrerOverride Belge yönlendirenin yeni URL'si.