İzleme Kodu: Kampanya İzleme

Bu referansta, Google Analytics raporlamasında kampanya izlemeyi ayarlamak ve özelleştirmek için kullandığınız yöntemler açıklanmaktadır.

Google Analytics Kampanya İzleme Yöntemleri

Yöntem Ayrıntıları

_setAllowAnchor()

_setAllowAnchor(bool)

Bu yöntem, # işaretini kampanya izlemede sorgu dizesi sınırlayıcı olarak ayarlar. Bu seçenek varsayılan olarak false değerine ayarlanmıştır.

Geleneksel kampanya izleme URL'lerinde, sorguyu oluşturan anahtar/değer çiftlerinin başlangıcını belirtmek için soru işareti (?) kullanılır. Bu seçeneği true (doğru) olarak ayarlarsanız kampanya izleme URL'leriniz, sorgu dizesinin başlangıcını belirtmek için soru işareti (?) yerine bir pound (#) işareti kullanabilir.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
http://mysite.net/index.html#utm_source=In+House&utm_medium=email&utm_campaign=Fall+email+offers
_gaq.push(['_setAllowAnchor', true]); 

Parametreler

Boolean  true veya false Bu parametre true olarak ayarlanırsa kampanya anchor'lar kullanır. Aksi takdirde, kampanya arama dizeleri kullanır.

_setCampContentKey()

_setCampContentKey(newCampContentKey)

Kampanya reklam içeriği anahtarını ayarlar. Kampanya içerik anahtarı, reklam kampanyanızın reklam içeriğini (açıklama) kampanya URL'lerinizden almak için kullanılır. Bu işlevi, kampanyanızda tanımlanan açılış sayfasında kullanın.

Örneğin, başka bir web sitesinde sitenizin URL'si şu şekilde olan bir reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?utm_source=giganoshopper.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Christmas+specials&description=Garden+gloves

Bu URL'de anahtar "açıklama", söz konusu kampanya için URL'de sağlanan içeriği tanımlar. (Bu terimler ve kelime öbekleri, Trafik Kaynakları raporundaki Kampanya ayrıntıları sayfasında yer alan Reklam İçeriği sütununun altında görünür.) Bu anahtarı özelleştirilmiş kampanya içerik anahtarınız olarak kullanmak için şunları yapmanız gerekir:

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampContentKey', 'description']);

Parametreler

String   newCampContentKey Yeni kampanya içerik anahtarı ayarlanacak.

_setCampMediumKey()

_setCampMediumKey(newCampMedKey)
Aracıyı kampanya URL'lerinizden almak için kullanılan kampanya aracı anahtarını ayarlar. Aracı, Kampanyalar raporunda segment seçeneği olarak görünür.

Örneğin, başka bir web sitesinde siteniz için şu URL'ye sahip bir reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?utm_source=giganoshopper.com&method=ad&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves


Bu URL'de, "yöntem" anahtarı söz konusu kampanyanın URL'sindeki aracıyı tanımlar.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampMediumKey', 'method']);

Parametreler

String   newCampMedKey Kampanya ortam anahtarı ayarlanacak.

_setCampNameKey()

_setCampNameKey(newCampNameKey)
Kampanya ad anahtarını ayarlar. Kampanya ad anahtarı, reklam kampanyanızın adını kampanya URL'lerinizden almak için kullanılır. Bu işlevi, tıklama kampanyalarını izlemek istediğiniz tüm sayfalarda kullanabilirsiniz.

Örneğin, kayıtlı kullanıcılara özel bir teklifle ilgili bir e-posta gönderdiğinizi ve söz konusu teklifin bağlantısının şu şekilde göründüğünü varsayalım:

http://mysite.net/index.html?utm_source=In+House&utm_medium=email&offer_type=Fall+email+offers


Bu URL'deki "offer_type" anahtarı, ilgili kampanya için URL'de verilen adı tanımlar. (Bu, Trafik Kaynakları raporundaki Kampanyalar listesinde görünen addır.)

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampNameKey', 'offer_type']);

Parametreler

String   newCampNameKey Kampanya ad anahtarı.

_setCampNOKey()

_setCampNOKey(newCampNOKey)
Kampanya geçersiz kılma işlemi yok değerini URL'den almak için kullanılan kampanya geçersiz kılma işlemi yok anahtar değişkenini ayarlar. Bu değişken ve değeri varsayılan olarak ayarlanmamıştır. Kampanya izleme ve dönüşüm ölçümü için bu, varsayılan olarak en son gösterimin, dönüşüm izlemenizle ilişkilendirilen kampanya olduğu anlamına gelir. İlk gösterimleri bir dönüşümle ilişkilendirmeyi tercih ederseniz bu yöntemi belirli bir anahtara ayarlarsınız. Özel kampanya değişkenleri kullanmanız durumunda, kampanya geçersiz kılma işlemleri için değişken adını ayarlamak üzere bu yöntemi kullanırsınız. Geçersiz kılma yok değeri, ziyaretçinin de tıklayabileceği benzer şekilde tanımlanmış kampanya URL'leri tarafından kampanya verilerinin üzerine yazılmasını önler.

Başka bir web sitesinde, sitenizin URL'si şu şekilde olan bir reklam varsa:

http://mysite.net/index.html?utm_source=giganoshopper.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves&noo=1234


Bu URL'deki "noo" anahtarı, söz konusu kampanyanın URL'sindeki geçersiz kılma işlemi yok değerini tanımlar.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampNOKey', 'noo']);

Parametreler

String   newCampNOKey Kampanya geçersiz kılma işlemi yok anahtarı ayarlanacak.

_setCampSourceKey()

_setCampSourceKey(newCampSrcKey)
Kampanya kaynağını URL'den almak için kullanılan kampanya kaynak anahtarını ayarlar. "Kaynak", Kampanyalar raporunda bir segment seçeneği olarak görünür.

Örneğin, başka bir web sitesinde siteniz için şu URL'ye sahip bir reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?source=giganoshopper.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves


Bu URL'deki "source" anahtarı, söz konusu kampanyanın URL'sindeki kaynağı belirtir.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampSourceKey', 'source']);

Parametreler

String   newCampSrcKey Kampanya kaynak anahtarı ayarlanacak.

_setCampTermKey()

_setCampTermKey(newCampTermKey)
Kampanya anahtar kelimelerini URL'den almak için kullanılan kampanya terim anahtarını ayarlar.

Örneğin, bir arama motorunda şu şekilde etiketlenmiş bir ücretli reklamınız olduğunu varsayalım:

http://mysite.net/index.html?source=weSearch4You.com&utm_medium=paidSearchAd&utm_campaign=Christmas+specials&utm_content=Garden+gloves&term=garden+tools


Bu URL'deki "terim" anahtarı, söz konusu kampanyanın URL'sindeki anahtar kelime terimlerini tanımlar.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampTermKey', 'term']);

Parametreler

String   newCampTermKey Terim anahtarı ayarlanacak.

_setCampaignTrack()

_setCampaignTrack(bool)
Kampanya izleme işaretini ayarlar. Standart Google Analytics kurulumu için varsayılan olarak kampanya izleme true olarak ayarlanmıştır. Kampanya izlemeyi ve kampanya izleme için ayarlanan ilişkili çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Parametreler

Boolean   true veya false Varsayılan olarak doğrudur. Bu, kampanya izlemeyi etkinleştirir. false olarak ayarlanırsa kampanya izleme devre dışı bırakılır.

_setCampaignCookieTimeout()

_setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis)

Kampanya izleme çerezinin geçerlilik süresini milisaniye cinsinden ayarlar. Kampanya izleme varsayılan olarak 6 ay için ayarlanmıştır. Bu şekilde, 6 aylık bir dönem boyunca sitenize gelen ziyaretçilerin belirli bir kampanyaya göre dönüşüm gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyebilirsiniz. Ancak, işletmenizin kampanya süresi daha uzun veya daha kısa olabilir. Bu nedenle, kampanya izlemeyi bu amaca uygun şekilde ayarlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Tarayıcı kapatıldığında bu çerezin silinmesi gerektiğini belirtmek için geçerlilik süresi zaman aşımını 0 olarak değiştirebilirsiniz.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_setCampaignCookieTimeout', 15768000000]);

Parametreler

Number   cookieTimeoutMillis Tarayıcı kapatıldığında çerezi silmek için milisaniye cinsinden yeni çerez geçerlilik süresi veya 0.

_setCookieTimeout()

_setCookieTimeout(newDefaultTimeout)
Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Lütfen bunun yerine _setCampaignCookieTimeout(cookieTimeoutMillis) politikasını kullanın.
Kampanya izleme çerezinin geçerlilik süresini saniye cinsinden ayarlar. Kampanya izleme varsayılan olarak 6 ay için ayarlanmıştır. Bu şekilde, 6 aylık bir dönem boyunca sitenize gelen ziyaretçilerin belirli bir kampanyaya göre dönüşüm gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyebilirsiniz. Ancak, işletmenizin kampanya süresi daha uzun veya daha kısa olabilir. Bu nedenle, kampanya izlemeyi bu amaca uygun şekilde ayarlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Eş zamansız Snippet (önerilen)
_gaq.push(['_setCookieTimeout', 3152600]);

Parametreler

String   newDefaultTimeout Yeni varsayılan çerezin geçerlilik süresi ayarlanacak. Dize olarak geçirirseniz tam sayıya dönüştürülür.

_setReferrerOverride()

_setReferrerOverride(newReferrerUrl)
Kampanya izleme değerlerini belirlemek için kullanılan yönlendiren URL'sini ayarlar. Bir iFrame içindeki gadget'ların yönlendirmeleri doğru bir şekilde izlemesine izin vermek için bu yöntemi kullanın. Kampanya izleme, yönlendiren URL'sini belirlemek için varsayılan olarak document.referrer özelliğini kullanır. Bu URL, GIF isteğinin utmr parametresinde iletilir. Ancak, bu parametreyi kendi değerinizle aşabilirsiniz. Örneğin, yeni yönlendireni http://www.google.com/search?hl=en&q=hats olarak ayarlarsanız kampanya çerezi, source=google, medium=organic ve keyword=hats içeren yeni bir kampanya depolar.

Parametreler

String   newReferrerOverride Belge yönlendirenin yeni URL'si.