İzleme Kodu: Etkinlik İzleme

Bu referansta, Google Analytics raporlamasında Etkinlik İzleme'yi ayarlamak için kullandığınız yöntemler açıklanmaktadır.

Google Analytics Etkinlik İzleme Yöntemleri

 • _trackEvent(category, action, opt_label, opt_value, opt_noninteraction)

Yöntem Ayrıntıları

_trackEvent()

  _trackEvent(category, action, opt_label, opt_value, opt_noninteraction)

  Etkinlik izleme çağrısı oluşturur ve Google Analytics İzleme Kodu'na gönderir. Web sitenizde, bir Flash video film kontrolüyle etkileşim veya sayfa isteğini tetiklemeyen herhangi bir kullanıcı etkinliği gibi bir web sayfası ziyaretiyle ilgili olmayan ziyaretçi davranışını izlemek için bunu kullanın. Etkinlik İzleme hakkında daha fazla bilgi için Etkinlik İzleme Kılavuzu'na bakın.

  Şu isteğe bağlı parametrelerden herhangi birini kullanabilirsiniz: opt_label, opt_value veya opt_noninteraction. Yalnızca ikinci veya 3. isteğe bağlı parametre için değer sağlamak isterseniz önceki isteğe bağlı parametre için undefined içinde iletmeniz gerekir.

  Parametreler

   String   category Genel etkinlik kategorisi (ör. "Videolar").

   String
     action
   Etkinlikle ilgili işlem (ör. "Oynat").

   String
     opt_label
   Etkinlik için isteğe bağlı bir tanımlayıcı.

   Int
        opt_value
   Etkinlikle ilişkilendirilen isteğe bağlı bir değer. Etkinlik değerlerinizi Genel Bakış, Kategoriler ve İşlemler raporlarında görebilirsiniz. Bu raporlar, rapor görünümünüze bağlı olarak etkinliğe göre veya etkinlikler genelinde toplu olarak listelenir.

   Boolean  opt_noninteraction Varsayılan değer false'dir. Varsayılan olarak, _trackEvent() tarafından gönderilen etkinlik isabeti ziyaretçilerin hemen çıkma oranını etkiler. Bu parametre true (doğru) değerine ayarlanırsa bu etkinlik isabeti, hemen çıkma oranı hesaplamalarında kullanılmaz.

   returns

    Etkinliğin başarıyla gönderilip gönderilmediğini Boolean .