İzleme Kodu: Arama Motorları ve Yönlendirenler

Bu referansta, Google Analytics raporlamasında arama motorlarını ve yönlendirme trafiğini özelleştirmek için kullandığınız yöntemler açıklanmaktadır.

Google Analytics Arama Motoru/Yönlendirenler Yöntemleri

Yöntem Ayrıntıları

_addIgnoredOrganic()

_addIgnoredOrganic(newIgnoredOrganicKeyword)

Dizeyi, Anahtar Kelimeler raporları için yoksayılan terimler olarak ayarlar. Google Analytics'i, kullanıcıların alan adınızı arama terimi olarak girmesi gibi belirli arama terimlerini doğrudan trafik olarak değerlendirecek şekilde yapılandırmak için bunu kullanın. Bu yöntemi kullanarak anahtar kelimeler ayarladığınızda arama terimleri, toplam sayfa görüntüleme sayılarınıza dahil edilir ancak Anahtar Kelimeler raporlarına öğe olarak dahil edilmez.

Eş zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_addIgnoredOrganic', 'www.mydomainname.com']); 

Parametreler

String   newIgnoredOrganicKeyword Doğrudan trafik olarak değerlendirilecek anahtar kelime arama terimleri.

_addIgnoredRef()

_addIgnoredRef(newIgnoredReferrer)

Bir kaynağı yönlendiren site olarak hariç tutar. Belirli yönlendiren bağlantıları, yönlendiren siteler yerine doğrudan trafik olarak ayarlamak istediğinizde bu seçeneği kullanın. Örneğin, şirketiniz, "Yönlendiren Siteler" raporlarında gösterilmemesi için doğrudan trafik olarak izlemek istediğiniz başka bir alana sahip olabilir. Hariç tutulan yönlendirmelerden gelen istekler, toplam sayfa görüntüleme sayınızda sayılmaya devam eder.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)
_gaq.push(['_addIgnoredRef', 'www.sister-site.com']); 

Parametreler

String   newIgnoredReferrer Hariç tutulacak yönlendiren site.

_addOrganic()

_addOrganic(newOrganicEngine, queryParamName, opt_prepend)

Potansiyel arama motoru trafik kaynağı olarak dahil edilecek bir arama motoru ekler. Google Analytics varsayılan olarak bir dizi yaygın arama motorunu tanır, ancak listeye başka arama motoru kaynakları da ekleyebilirsiniz.

Parametreler

String   newOrganicEngine Yeni organik kaynak motoru.

String   queryParamName document.referrer dizesinde, yeni organik arama teriminin anahtar kelimesinin ayıklanacağı sorgu parametresi.

Örnek: Bir kullanıcı "my-new-search.com" arama motorunda "shoes" araması yaparsa genellikle arama terimi URL'ye şu şekilde eklenir: http://my-new-search.com?term=shoes. Kullanıcı, bu sayfadaki bir arama sonucunu tıkladığında bir hedef siteye yönlendirilir. Hedef sitede, arama motorundaki URL, şimdi document.referrer parametresinde ayarlanır. Bu yeni arama motorunu Google Analytics'e kaydetmek için queryParamName parametresinin değeri olarak term sorgu parametresi sağlanmalıdır.

boolean  opt_prepend true yeni motoru organik kaynak listesinin başına eklerse. false ise yeni motoru listenin sonuna ekler. Bu parametrenin varsayılan değeri false olarak ayarlanmıştır.


_clearIgnoredOrganic()

_clearIgnoredOrganic()

Önceden Anahtar Kelime raporlarından hariç tutulmak üzere ayarlanmış tüm dizeleri temizler.


_clearYoksayılanRef()

_clearIgnoredRef()

Daha önce hariç tutulmak üzere ayarlanmış tüm öğeleri Yönlendiren Siteler raporundan temizler.


_clearOrganic()

_clearOrganic()

Tüm arama motorlarını organik kaynak olarak temizler. Özelleştirilmiş bir arama motoru sıralama önceliği tanımlamak istediğinizde bu yöntemi kullanın.