İzleme Kodu: Web İstemcisi

Bu referansta, Google Analytics raporlamasında web istemcisi bilgilerinin izlenmesini özelleştirmek için kullandığınız tüm yöntemler açıklanmaktadır.

GATC Web İstemcisi Yöntemleri

Yöntem Ayrıntıları

_getClientInfo()

_getClientInfo()

Tarayıcı izleme modülünün etkin olup olmadığını belirten işareti alır. Daha fazla bilgi için _setClientInfo() sayfasına göz atın.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)

_gaq.push(function() {
  var pageTracker = _gat._getTrackerByName(); // Gets the default tracker.
  var clientInfo = pageTracker._getClientInfo();
});

returns

Boolean Müşteri bilgilerini izleme etkinse doğru değerini alır.


_getDetectFlash()

_getDetectFlash()

Flash algılama işaretini alır. Daha fazla bilgi için _setDetectFlash() sayfasına göz atın.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)

_gaq.push(function() {
  var pageTracker = _gat._getTrackerByName(); // Gets the default tracker.
  var detectFlash = pageTracker._getDetectFlash();
});

returns

Boolean Flash algılama etkinse doğru değerini alır.


_getDetectTitle()

_getDetectTitle()

Başlık algılama işaretini alır.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)

_gaq.push(function() {
  var pageTracker = _gat._getTrackerByName(); // Gets the default tracker.
  var detectTitle = pageTracker._getDetectTitle();
});

returns

Boolean Başlık algılama etkinse doğru değerini alır.


_setClientInfo()

_setClientInfo(bool)

Tarayıcı izleme modülünü ayarlar. Varsayılan olarak, Google Analytics, ziyaretçilerinizin tarayıcı bilgilerini izler ve ziyaretçinizin tarayıcı ayarları hakkında, basit bir HTTP isteğiyle elde ettiğiniz daha fazla veri sağlar. İsterseniz parametreyi false (yanlış) değerine ayarlayarak bu izlemeyi kapatabilirsiniz. Bunu yaparsanız hiçbir tarayıcı verisi izlenmez ve sonraki bir tarihte kurtarılamaz. Bu nedenle bu özelliği dikkatli kullanın.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)

_gaq.push('_setClientInfo', false);

Parametreler

Boolean   true veya false Varsayılan olarak true değerine ayarlanır ve tarayıcı izleme etkinleştirilir. false olarak ayarlanırsa tarayıcı izleme devre dışı bırakılır.


_setDetectFlash()

_setDetectFlash(enable)

Flash algılama işaretini ayarlar. Varsayılan olarak, Google Analytics, ziyaretçilerinizden gelen Flash oynatıcı bilgilerini izler ve ziyaretçinizin Flash oynatıcı ayarları hakkında ayrıntılı veriler sağlar. İsterseniz parametreyi "false" değerine ayarlayarak bu izlemeyi kapatabilirsiniz. Bunu yaparsanız Flash oynatıcı verileri izlenmez ve sonraki bir tarihte kurtarılamaz. Bu nedenle bu özelliği dikkatli kullanın.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)

_gaq.push('_setDetectFlash', false);

Parametreler

Boolean   true veya false Varsayılan olarak true değerine ayarlanır ve Flash algılama etkindir. false, Flash algılamayı devre dışı bırakır.


_setDetectTitle()

_setDetectTitle(enable)

Başlık algılama etiketini ayarlar. Ziyaretçileriniz için sayfa başlığı algılama özelliği varsayılan olarak açıktır. Bu bilgiler, "Başlığa Göre İçerik" altındaki İçerikler bölümünde görünür. İsterseniz parametreyi false (yanlış) değerine ayarlayarak bu izlemeyi kapatabilirsiniz. Web sitenizde tanımlı sayfa başlıkları yoksa ve Başlığa Göre İçerik raporunun tamamı "(ayarlanmadı)" listesinde gruplanmışsa bunu yapabilirsiniz. Tüm sayfalarınızda özellikle uzun başlıklar varsa da bu özelliği kapatabilirsiniz. Bunu yaparsanız web sitenizde tanımlanan sayfa başlıkları "Başlığa Göre İçerik" raporlarında görüntülenmez. Bu bilgiler devre dışı bırakıldıktan sonra daha sonraki bir tarihte kurtarılamaz.

Eş Zamansız Snippet (önerilir)

_gaq.push('_setDetectTitle', false);

Parametreler

Boolean   enable Varsayılan olarak true değerini alır ve başlık algılama etkindir. Yanlış değerine ayarlanırsa başlık algılama devre dışı bırakılır.