İzleme Kodu: _gaq Global Nesne

_gaq global nesnesi, push(...) yöntemi aracılığıyla doğrudan eşzamansız sayfa izleme için kullanılabilir. Ayrıca izleyici nesneleri oluşturma yöntemleri de vardır, ancak bunlar yalnızca nadir durumlarda kullanılmalıdır.

Geleneksel sayfa izleme için bunun yerine _gat global nesnesini kullanın.

_gaq Nesne Yöntemleri

Yöntem Ayrıntıları

_createAsyncTracker()

  _createAsyncTracker(accountId, opt_name)
  Eşzamansız izleme çağrıları yaparken adla referans verilebilecek bir izleyici nesnesi oluşturur. Herhangi bir ad belirtilmezse bu, eşzamansız söz diziminde varsayılan izleyiciyi temsil eden boş '' dizesi olur. Verilen ad için eşzamansız bir izleyicinin zaten mevcut olması durumunda, yeni izleyicinin üzerine yazılır.

  Not: Bu yöntem genellikle yalnızca, _gaq üzerine aktarılan bir işlevin içinde kullanılması güvenlidir. Yalnızca nadir durumlarda kullanılmalıdır.
  _gaq._createAsyncTracker('UA-65432-1');

  Parametreler

   String accountId İzleyici nesnesinin tam web mülkü kimliği (ör. UA-65432-1).
   String opt_name İzleyici nesnesinin depolanacağı ad. Daha sonra eşzamansız izleme çağrılarında izleyici nesnesine referans vermek için bu adı kullanın.

  returns

   Tracker Oluşturulan izleme nesnesi.

_getAsyncTracker()

  _getAsyncTracker(opt_name)
  Daha önce verilen ad altında oluşturulan izleyici nesnesini döndürür. Ad verilmemişse varsayılan izleyici adı (boş dize '') kullanılır. Belirtilen ada sahip bir izleyici nesnesi yoksa yeni bir izleyici oluşturulur, bu ada atanır ve döndürülür.

  Not: Bu yöntem genellikle yalnızca, _gaq üzerine aktarılan bir işlevin içinde kullanılması güvenlidir. Yalnızca nadir durumlarda kullanılmalıdır.
  _gaq._getAsyncTracker();

  Parametreler

   String opt_name Alınacak izleyici nesnesinin adı.

  returns

   Tracker Alınan veya oluşturulan izleme nesnesi.

push

  push(commandArray)
  Belirtilen command array işlemini yürütür. Bu, aşağıdaki biçime uygun bir JavaScript dizisidir. Dizinin ilk öğesi, dize olarak iletilen bir izleyici nesne yönteminin adı olmalıdır. Dizi öğelerinin geri kalanı, işleve bağımsız değişkenler olarak iletilecek değerlerdir.

  Aşağıdaki kullanım tipik bir değerdir:
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-65432-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  Bu işlev push olarak adlandırılmıştır. Böylece, Analytics tamamen yüklenmeden önce _gaq yerine bir dizi kullanılabilir. Analytics yüklenirken komutlar diziye aktarılır/sıraya aktarılır. Analytics yükleme işlemini tamamladığında diziyi _gaq nesnesiyle değiştirir ve sıraya alınan tüm komutları yürütür. _gaq.push için yapılan sonraki çağrılar bu işleve çözümlenir ve aktarılan komutları yürütür.

  İzleyiciler, yöntem adının önüne izleyici adının (bir nokta ile birlikte) eklenmesiyle adlandırılabilir. Bir işlev adı, bir izleyicinin adıyla nitelendirilirse bu izleyici üzerinde yürütülür.

  Aşağıdaki örnekte rastgele myTracker adı verilen bir izleyici oluşturulur ve kullanılır.
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['myTracker._setAccount', 'UA-65432-2']);
  _gaq.push(['myTracker._setDomainName', 'foo.com']);
  _gaq.push(['myTracker._trackPageview']);

  Not: İzleyiciler, bir komut tarafından ilk kez referans verildiğinde oluşturulur. Varsayılan izleyici, izleyicisini açık bir şekilde adlandırmayan ilk komut aracılığıyla oluşturulur. Varsayılan izleyicinin adı boş '' dizesidir.

  Komut dizilerini aktarmanın yanı sıra işlev nesnelerini de aktarabilirsiniz. Bu, özellikle değer döndüren izleyici yöntemleri için yararlı olabilir. Bu işlevler hem _gat hem de _gaq öğesine başvuruda bulunabilir.
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(function() {
   var tracker = _gat._getTracker('UA-65432-1');
   tracker._trackPageview();
  });

  Push söz dizimini doğrudan sayfanızın HTML'sinde de kullanabilirsiniz.
  onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'name', value]);"

  Eşzamansız Analytics snippet'i bağlantının üzerinde bulunduğu sürece, tıklamalar hata olmadan yakalanır (Analytics, tıklama sırasında tam olarak yüklenmemiş olsa bile). Bu, eşzamansız izlemenin birçok avantajından biridir.

  Son olarak, her komut dizisi için _gaq.push(...) yazmak yerine tüm komutlarınızı aynı anda aktarabilirsiniz. Aşağıdaki kod bu tekniği gösterir. Daha ayrıntılı bilgi için Eş Zamansız Snippet Kullanım Kılavuzu'na bakın.

  _gaq.push(
   ['_setAccount', 'UA-XXXXX-X'],
   ['_setDomainName', 'example.com'],
   ['_setCustomVar', 1, 'Section', 'Life & Style', 3],
   ['_trackPageview']
  );

   Parametreler

    Array commandArray Yürütülecek komut. Bunlardan biri veya daha fazlası aynı çağrıda aktarılabilir.

   returns

    Number Yürütülamayan komutların sayısı.