Google Analytics İzleme Kodu

Google Analytics izleme API'sı iki standart nesneden oluşur: standart izleme için _gat ve eşzamansız izleme için _gaq. Bu genel nesnelerin her ikisi de izleyici nesnelerini oluşturmak için yöntemler içerir. İzleyici nesneleri, sayfalarınızı izlemek için kullanılır ve bu izlemenin nasıl çalışacağını yapılandırmak için birçok yöntem içerir.

Bu sayfa, _gat, _gaq ve izleyici nesnelerinde kullanılabilen tüm yöntemlerin tam referansıdır.

_gat Nesne Yöntemleri

_gaq Nesne Yöntemleri

İzleyici Nesne Yöntemleri