Google Analytics İzleme Kodu

Google Analytics izleme API'si iki global nesneden oluşur: standart izleme için _gat ve eşzamansız izleme için _gaq. Bu genel nesnelerin ikisi de izleyici nesneleri oluşturma yöntemlerini içerir. İzleyici nesneleri sayfalarınızı izlemek için kullanılır ve bu izlemenin nasıl çalışacağını yapılandırmak için birçok yönteme sahiptir.

Bu sayfada _gat, _gaq ve izleyici nesnelerinde kullanılabilen tüm yöntemler yer almaktadır.

_gat Nesne Yöntemleri

_gaq Nesne Yöntemleri

Tracker Nesnesi Yöntemleri