Dodawanie tagu gtag.js do witryny

Tag Google (gtag.js) to platforma do tagowania JavaScript i interfejs API, który umożliwia wysyłanie danych o zdarzeniach do Google Analytics, Google Ads i Google Marketing Platform. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować witrynę na potrzeby Google Analytics za pomocą tagu gtag.js. Ogólną dokumentację dotyczącą tagu gtag.js (czyli związaną z poszczególnymi usługami) znajdziesz w przewodniku dla programistów dotyczącym gtag.js.

Instalowanie tagu Google

Aby zainstalować tag Google, skopiuj ten kod i wklej go bezpośrednio po tagu <head> na każdej stronie swojej witryny. Zastąp GA_TRACKING_ID identyfikatorem usługi w Google Analytics, do której chcesz wysyłać dane. Potrzebujesz tylko jednego fragmentu na stronę.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Ten fragment kodu wczytuje bibliotekę gtag.js, ustawia GA_TRACKING_ID jako domyślny identyfikator usługi w Google Analytics i wysyła do Google Analytics działanie odsłony.

Wyłącz pomiar odsłon

Domyślnym działaniem tego fragmentu jest wysyłanie do Google Analytics działania polegającego na wyświetleniu strony. W większości przypadków jest to pożądane działanie, ponieważ odsłony strony są rejestrowane automatycznie po dodaniu fragmentu kodu do każdej strony w witrynie. Jeśli jednak nie chcesz, by fragment kodu wysyłał do Google Analytics działanie związane z odsłoną, ustaw parametr send_page_view na false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'send_page_view': false });

Konfigurowanie dodatkowych usług Google Analytics

Domyślnie fragment kodu konfiguruje pojedynczą usługę w Google Analytics. Aby skonfigurować drugą usługę w Google Analytics za pomocą identyfikatora śledzenia GA_TRACKING_ID_2, dodaj kolejne polecenie config:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID_2');