Google Analytics Etkinliklerini Ölçme

Bu sayfada, Google Analytics etkinliklerini göndermek için gtag.js'nin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Etkinlikleri gönder

Google Analytics etkinliklerini Google etiketinin eklendiği bir web sayfasında göndermek için gtag.js event komutunu aşağıdaki söz dizimiyle kullanın:

gtag('event', <action>, {
  'event_category': <category>,
  'event_label': <label>,
  'value': <value>
});
Ad Tür Varsayılan Değer Açıklama
<action> string Google Analytics Etkinlik raporlarında etkinlik işlemi olarak görünecek değer.
<category> string "general" Etkinliğin kategorisi.
<label> string Etkinliğin etiketi.
<value> number Etkinlik değeri olarak görünecek, negatif olmayan bir tam sayı.

Aşağıdaki komut 'aaa' işlemi, 'bbb' kategorisi ve 'ccc' etiketine sahip bir etkinlik gönderir:

gtag('event', 'aaa', {
  'event_category' : 'bbb',
  'event_label' : 'ccc'
});

<category> veya <label> çıkarılırsa bunlar, "(not set)" olan varsayılan değerlere ayarlanır.

Etkinliklerin yapısının Google Analytics tarafından nasıl yorumlandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Analytics Etkinlik parametrelerinin anatomisini inceleyin.

Varsayılan Google Analytics Etkinlikleri

Önceden belirlenmiş kategoriler ve etiketlere sahip varsayılan Google Analytics Etkinliklerini kullanmalısınız. Bu etkinlikleri kullanmak, tutarlı raporlamayı ve gelecekteki işlevlerle birlikte çalışabilmeyi kolaylaştırır.

Aşağıdaki tabloda varsayılan Google Analytics Etkinlikleri, bunların varsayılan kategorileri ve varsayılan etiket türleri (varsa) listelenmiştir. Bu tabloda listelenmeyen etkinlik adları (ör. oluşturduğunuz rastgele etkinlik adları) için varsayılan kategori "engagement", varsayılan etiket ise "(not set)" şeklindedir.

Etkinlik adı Varsayılan kategori Varsayılan etiket türü
add_payment_info ecommerce  
add_to_cart ecommerce  
add_to_wishlist ecommerce  
begin_checkout ecommerce  
checkout_progress ecommerce  
generate_lead engagement  
login engagement method
purchase ecommerce  
refund ecommerce  
remove_from_cart ecommerce  
search engagement search_term
select_content engagement content_type
set_checkout_option ecommerce  
share engagement method
sign_up engagement method
view_item engagement  
view_item_list engagement  
view_promotion engagement  
view_search_results engagement search_term

Etkileşim dışı etkinlikleri gönder

Etkileşim dışı etkinlik göndermek için non_interaction parametresini true olarak ayarlayın:

gtag('event', 'video_auto_play_start', {
  'event_label': 'My promotional video',
  'event_category': 'video_auto_play',
  'non_interaction': true
});