İstisnaları ölçün

Bir web sayfasında meydana gelen kilitlenme veya hataların sayısını ve türünü izlemek için istisnaları ölçebilirsiniz. Bu sayfada, Google Analytics'e istisnalar göndermek için gtag.js'nin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Uygulama

Bir hata oluştuğunda Google Analytics'e bir istisna etkinliği gönderin:

gtag('event', 'exception', {<exception_parameters>});

burada <exception_parameters> bir veya daha fazla parametre-değer çiftidir. Her bir çifti virgülle ayırın. Örneğin, bu komut onarılabilir bir hata istisnası gönderir.

gtag('event', 'exception', {
 'description': 'error_description',
 'fatal': false  // set to true if the error is fatal
});

İstisna parametreleri

Aşağıdaki tabloda istisna parametreleri listelenmiştir:

Parametre adı Veri türü Gerekli Açıklama
description string Hayır Hatanın açıklaması.
fatal boolean Hayır Hata önemliyse true.

Örnek

Aşağıdaki fonksiyona göre:

function divide(x, y) {
 if (y === 0) {
  throw "Division by zero";
 }
 return x/y;
}

Aşağıdaki kod, y böleni sıfırsa Google Analytics'e bir exception etkinliği gönderir:

var x = document.getElementById('x').value;
var y = document.getElementById('y').value;

try {
 var r = divide(x, y);
} catch(err) {
 gtag('event', 'exception', {
  'description': err,
  'fatal': false
 });
}