gtag.js ile kullanıcı zamanlamalarını ölçme

Sayfa yüklenme süresini azaltmak, sitenin genel kullanıcı deneyimini iyileştirebilir. Bu sayfada, kullanıcı zamanlaması bilgilerinin Google Analytics'e nasıl gönderileceği açıklanmaktadır.

Uygulama

timing_complete etkinliği göndermek için event komutunu kullanın:

gtag('event', 'timing_complete', {<timing_parameters>});

Burada <timing_parameters> bir veya daha fazla parametre-değer çiftidir. Çiftleri virgülle ayırın. Örneğin, bu komut, Google Analytics'e, mevcut web sayfasının tüm harici JavaScript bağımlılıklarını yüklemesinin 3549 milisaniye sürdüğünü belirten bir kullanıcı zamanlama etkinliği gönderir.

gtag('event', 'timing_complete', {
 'name' : 'load',
 'value' : 3549,
 'event_category' : 'JS Dependencies'
});

Kullanıcı zamanlamaları parametreleri

Bu tabloda kullanıcı zamanlamaları parametreleri özetlenmektedir:

Parametre adı Veri türü Zorunlu Açıklama
name string Evet Kaydedilecek değişkeni tanımlayan bir dize (ör. 'load').
value integer Evet Google Analytics'e raporlama için geçen süre (milisaniye cinsinden). (ör. 20).
event_category string Hayır Tüm kullanıcı zamanlaması değişkenlerini mantıksal gruplar (ör. 'JS Dependencies') halinde kategorize eden bir dize.
event_label string Hayır Raporlarda kullanıcı zamanlamalarını görselleştirme esnekliği sağlamak için kullanılabilecek bir dizedir (ör. 'Google CDN').

Ölçüm zamanı

timing_complete etkinliği, geçen süreyi milisaniye cinsinden belirten bir value parametresi gerektiriyor. Bu değeri yakalayan bir kod yazmanız gerekir.

Bunu yapmanın en kolay yolu, zaman aralığının başında bir zaman damgası oluşturmak ve dönemin sonunda başka bir zaman damgası oluşturmaktır. Ardından, zaman damgaları arasında geçen süreyi hesaplayın.

Modern tarayıcıların çoğu, web sayfalarının performansını yüksek çözünürlüklü zaman verileri aracılığıyla ölçmeye yönelik window.performance nesnesinde yöntemler içeren Navigation Timing API'yi destekler.

Aşağıdaki örnekte, sayfanın ilk yüklenmeye başlamasından itibaren geçen süreyi döndüren performance.now() yöntemi kullanılmaktadır:

// Feature detects Navigation Timing API support.
if (window.performance) {
 // Gets the number of milliseconds since page load
 // (and rounds the result since the value must be an integer).
 var timeSincePageLoad = Math.round(performance.now());

 // Sends the timing event to Google Analytics.
 gtag('event', 'timing_complete', {
  'name': 'load',
  'value': timeSincePageLoad,
  'event_category': 'JS Dependencies'
 });
}

Örnekleme konusunda dikkat edilecek noktalar

Google Analytics, bu özellik için sistem kaynaklarının eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla zamanlama olaylarını örnekler.

Zamanlama etkinliklerinin örneklenme hızı, mülk için önceki gün alınan toplam sayfa görüntüleme sayısına göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda, zamanlama örnekleme hızının nasıl belirlendiği özetlenmiştir:

Toplam sayfa görüntüleme sayısı (önceki gün) İşlenecek maksimum zamanlama etkinliği sayısı
0 - 1.000 100
1.000 - 100.000 Toplam sayfa görüntüleme sayısının% 10'u
100.000 - 1.000.000 10.000
1.000.000+ Toplam sayfa görüntüleme sayısının% 1'i