gtag.js ile kullanıcı zamanlamalarını ölçme

Sayfa yükleme süresinin azaltılması bir sitenin genel kullanıcı deneyimini iyileştirebilir. Bu sayfada, kullanıcı zamanlaması bilgilerinin Google Analytics'e nasıl gönderileceği açıklanmaktadır.

Uygulama

timing_complete etkinliği göndermek için event komutunu kullanın:

gtag('event', 'timing_complete', {<timing_parameters>});

Burada <timing_parameters>, bir veya daha fazla parametre-değer çiftidir. Her bir çifti virgülle ayırın. Örneğin, bu komut Google Analytics'e bir kullanıcı zamanlama etkinliği göndererek geçerli web sayfasının tüm harici JavaScript bağımlılıklarını yüklemesinin 3.549 milisaniye sürdüğünü belirtir.

gtag('event', 'timing_complete', {
 'name' : 'load',
 'value' : 3549,
 'event_category' : 'JS Dependencies'
});

Kullanıcı zamanlamaları parametreleri

Bu tabloda kullanıcı zamanlamaları parametreleri özetlenmektedir:

Parametre adı Veri türü Gerekli Açıklama
name string Yes Kaydedilmekte olan değişkeni tanımlayan bir dize (ör. 'load').
value integer Yes Google Analytics'e raporlamak için geçen milisaniye sayısı (ör. 20).
event_category string No Tüm kullanıcı zamanlama değişkenlerini mantıksal gruplar halinde sınıflandırmak için kullanılan bir dize (ör. 'JS Dependencies').
event_label string Hayır Raporlarda kullanıcı zamanlamalarını görselleştirmede esneklik sağlamak için kullanılabilecek bir dize (ör. 'Google CDN').

Ölçme zamanı

timing_complete etkinliği, geçen süreyi milisaniye cinsinden belirten bir value parametresi gerektirir. Bu değeri yakalayan bir kod yazmanız gerekir.

Bunu yapmanın en kolay yolu, belirli bir dönemin başında bir zaman damgası oluşturmak ve dönemin sonunda başka bir zaman damgası oluşturmaktır. Ardından, zaman damgaları arasında geçen süreyi hesaplayın.

Modern tarayıcıların çoğu, yüksek çözünürlüklü zaman verileriyle web sayfalarının performansını ölçmeye yönelik window.performance nesnesinde yöntemler içeren Gezinme zamanlaması API'sini destekler.

Aşağıdaki örnekte, sayfanın ilk kez yüklenmeye başlamasından bu yana geçen süreyi döndüren performance.now() yöntemi kullanılmaktadır:

// Feature detects Navigation Timing API support.
if (window.performance) {
 // Gets the number of milliseconds since page load
 // (and rounds the result since the value must be an integer).
 var timeSincePageLoad = Math.round(performance.now());

 // Sends the timing event to Google Analytics.
 gtag('event', 'timing_complete', {
  'name': 'load',
  'value': timeSincePageLoad,
  'event_category': 'JS Dependencies'
 });
}

Örneklemeyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

Google Analytics, bu özelliğe yönelik sistem kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için zamanlama etkinliklerini örnekleyerek kullanır.

Zamanlama etkinliklerinin örneklenme hızı, mülk için önceki gün boyunca alınan toplam sayfa görüntüleme sayısına göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda, zamanlama örnekleme hızının nasıl belirlendiği özetlenmektedir:

Toplam sayfa görüntüleme sayısı (önceki gün) İşlenecek maksimum zamanlama etkinliği sayısı
0 - 1.000 100
1.000 - 100.000 Toplam sayfa görüntüleme sayısının% 10'u
100.000 - 1.000.000 10.000
1.000.000+ Toplam sayfa görüntüleme sayısının% 1'i