Kampanya Ölçümü - iOS SDK'sı

Bu dokümanda, iOS v2 için Google Analytics SDK'sı ile kampanyaların ve trafik kaynaklarının nasıl ölçüleceğine genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Google Analytics'te kampanyaları ölçmek, kampanyaların ve trafik kaynaklarının uygulamanızdaki kullanıcı etkinliğiyle ilişkilendirilmesini sağlayarak pazarlama kanallarınızın değerini artırmanıza yardımcı olabilir.

iOS için Google Analytics SDK'sında birkaç tür kampanya ölçümü vardır:

  • Genel Kampanyaları Ölçme - Uygulamanızı hangi kampanyaların veya trafik kaynaklarının yüklediğini görün.
  • Yönlendirmeleri Ölçme - Uygulamanızı yükledikten sonra hangi yönlendirme trafiği kaynağının (ör. web siteleri veya diğer uygulamalar) kullanıma sunulduğunu öğrenin.

Aşağıdaki bölümlerde, her bir kampanya ölçüm türünün ne zaman ve nasıl uygulamanıza uygulanacağı açıklanmaktadır.

Genel Kampanyaları Ölçme

Genel kampanya ölçümü, uygulamanızı yüklemiş olan bir kampanyayı veya trafik kaynağını bir kullanıcıyla ilişkilendirmek için kullanılabilir.

Örneğin, uygulamanızı daha önce yüklemiş olan mevcut kullanıcılara ulaşmak için ücretli kampanya yürütüyorsanız hangi uygulama lansmanlarının bu kampanyanın sonucu olduğunu ölçmek için genel kampanya ölçümünü kullanabilirsiniz.

Genel Kampanya Ölçümünü Uygulama

Genel kampanya değerlerini ayarlamak için campaignUrl'nin geçerli bir Kampanya Parametresi dizesi olduğu setCampaignUrl:campaignUrl çağrısı yapın.

Uygulamanız bir Özel URL Şeması uyguluyorsa genel kampanya ölçümü yararlıdır. Örneğin, uygulamanız bir URL'ye yanıt olarak kullanıma sunulmuşsa sorgu parametrelerini alabilir ve bu bilgileri Google Analytics'te depolamak için setCampaignUrl: adresine iletebilirsiniz. Sonraki kullanıcı etkinlikleri, daha sonra bu URL'deki kampanya parametrelerinden alınan kampanya bilgileriyle ilişkilendirilir.

Yönlendirmeleri Ölçme

Yönlendirme ölçümü, uygulamanızı kullanıcının cihazında başlatan yönlendiren kaynağı ölçmenize olanak tanıdığı için diğer kampanya ölçümü türlerine benzer. Ancak, yönlendirme ölçümü bir kampanya parametreleri dizesi yerine "google.com" veya "otherOtherApp" gibi basit bir dize kullanır.

Örneğin, "google.com" gibi bir yönlendiren kaynak belirlediğinizde, kaynak boyut "&";google.com" olarak; aracı boyutu ise "yönlendirme"{0}

Kampanya ölçümünde olduğu gibi, bir yönlendiren kaynak belirlemek varsayılan olarak, bir sonraki gönderme çağrısının yeni bir oturum başlatmasına neden olur.

Yönlendiren ayarlamak için setReferrerUrl:referrer işlevini çağırın. Burada yönlendiren, "google.com" veya "myOtherApp" gibi bir dizedir.

Bilinen Sorunlar

  • Apple App Store, şu anda Google Analytics'i kullanarak kampanya ölçümünü desteklememektedir. Ancak özel URL şemaları, indirilip yüklendikten sonra kampanya bilgilerini iOS uygulamanıza aktarmak için genel kampanya ölçümü ile birlikte kullanılabilir.

Kampanya Parametreleri

Kampanya parametreleri, kullanıcıları uygulamanıza getiren trafik kaynakları ve kampanyalarla ilgili bilgileri aktarmak için kullanılır.

  • Genel kampanya ölçümünde, kodlanmamış bir kampanya parametre dizesi setCampaignUrl: bağımsız değişkeni olarak bağımsız değişken olarak iletilir.

Aşağıda, genel kampanya ölçümü için kullanılabilecek geçerli, kodlanmamış bir kampanya dizesi örneği verilmiştir:

"utm_campaign=my_campaign&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=my_keyword&utm_content=ad_variation1"

Aşağıdaki tabloda, genel kampanya ölçümünde kullanılabilen mevcut kampanya parametrelerinin tam listesi gösterilmektedir.

Parametre Açıklama Örnekler
utm_campaign Kampanya adı; belirli bir ürün promosyonunu veya stratejik kampanyayı tanımlamak için anahtar kelime analizinde kullanılır utm_campaign=spring_sale
utm_source Kampanya kaynağı; arama motorunu, bülten veya diğer kaynakları tanımlamak için kullanılır utm_source=google
utm_medium Kampanya aracısı; e-posta veya tıklama başına maliyet (tbm) gibi bir aracıyı tanımlamak için kullanılır utm_medium=cpc
utm_term Kampanya terimi; reklamlar için anahtar kelimeleri sağlamak üzere ücretli arama ile kullanılır utm_term=running+shoes
utm_content Kampanya içeriği; aynı URL'ye yönlendiren reklamları veya bağlantıları ayırt etmek için A/B testi ve içerik hedefli reklamlar için kullanılır utm_content=logolink
utm_content=textlink
gclid Google Ads otomatik etiketleme parametresi; Google Ads'i ölçmek için kullanılır. Bu değer, dinamik olarak oluşturulur ve hiçbir zaman değiştirilmemelidir.