Özel Boyutlar &Metrikleri - iOS SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, iOS v2 için Google Analytics SDK'sını kullanarak özel boyutların ve metriklerin nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır.

Genel bakış

iOS için Google Analytics SDK'sını kullanarak bir özel boyut veya metrik değeri belirlediğinizde, bu değer bir sonraki isabetin gönderildiği bir parametre olarak gönderilir. Bu değerler; ekran görüntülenme sayısı, etkinlikler, e-ticaret işlemleri, kullanıcı zamanlamaları ve sosyal medya etkileşimleri dahil olmak üzere tüm Google Analytics isabet türlerine uygulanabilir.

Özel boyut veya metriği uygulamak için iki ana adım vardır:

 1. Google Analytics web arayüzünü kullanarak özel boyutu veya metriği tanımlayın.
  Özel boyutun veya metriğin dizinini, adını ve kapsamını web arayüzünün mülk ayarları bölümünde ayarlayın.
  Özel boyutları veya metrikleri tanımlamayı öğrenin.
 2. Özel boyut ve metrik değerleri belirlemek ve toplamak için kodu uygulayın.
  Önceki adımda tanımladığınız dizinlerde Google Analytics isabetleriniz için özel boyut veya metrik değerleri belirlemek üzere uygulamanıza kod ekleyin.

Bu makalenin geri kalanında, özel boyut veya metrik değerleri belirlemek ve Google Analytics'e göndermek için kodun nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır.

Özel Boyutlar

Özel boyut değerleri tüm Google Analytics isabet türlerinde ayarlanabilir. Değerin uygulanmasını istediğiniz gönderme çağrısından hemen önce bir özel boyut değeri ayarlayın.

Özel boyutun tanımlanan kapsamı, işleme sırasında bu değerle ilişkilendirilebilecek ek isabetleri belirler.

Özel boyut değeri ayarlamak için şu alanlar gereklidir:

 • NSNumber Dizin: Özel boyut tanımının dizini. Bu dizin 1 tabanlıdır.
 • NSString Değer: Özel boyutun değeri.

Özel Boyut Değeri Ayarlama

Özel bir boyut değeri ayarlamak için, değeri ilişkilendirmek istediğiniz gönderme çağrısından önce setCustom:dimension: değerini çağırın:

// Get the tracker object.
id tracker = [[GAI sharedInstance].defaultTracker;

// Set the dimension value for index 1.
[tracker setCustom:1
     dimension:@"myValue"];

// Dimension value is associated and sent with this hit.
[tracker sendView:screenName];

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu bölümde, özel boyut uygularken göz önünde bulundurulması gereken diğer noktalar özetlenmektedir.

Kullanıcı ve Oturum Düzeyi Kapsamı Vardır

Kullanıcı veya oturum düzeyinde kapsama sahip özel boyut değerleri, geçmiş isabetler de dahil olmak üzere mevcut oturumdaki tüm isabetlere uygulanır. Oturum veya kullanıcı düzeyinde kapsama sahip özel bir boyut değerinin geçerli oturumdaki geçmiş isabetlere uygulanmasını istemiyorsanız değeri bir isabete uygulamadan önce yeni bir oturum başlatın.

Örneğin, üyelik türünü kullanıcı düzeyinde özel boyut olarak kullanıyorsanız ve bir kullanıcı oturumun ortasında üyeliğini yükseltirse yeni özel boyut değerini ayarlamadan önce yeni bir oturum başlatmak isteyebilirsiniz. Böylece, yeni sürüme geçme işleminden önceki isabetler eski üyelik değeriyle, yeni isabetler ise yeni değerle ilişkilendirilir.

Özel Boyutlar ve Görünüm (Profil) Filtreleri

Kullanıcı veya oturum düzeyinde özel boyut değerleri, gönderildikleri isabet bir görünümden (profil) filtrelenmiş olsa bile mevcut ve/veya gelecekteki oturumlarda bulunan tüm isabetlere uygulanmaya devam eder.

Bir özel boyut değerine filtre uygulanırken, isabetler söz konusu özel boyut değerinin kapsamına göre filtrelenir.

Verileriniz işlenirken filtrelerin ve özel boyut değerlerinin nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Otomatik Ekran Ölçümüyle Değerleri Ayarlama

Otomatik ekran ölçümü aracılığıyla gönderilen ekran görünümüne özel boyut değeri uygulamak için bu değeri görünüm denetleyicisinin viewDidAppear: yöntemi sırasında ayarlayın. Örneğin, görünüm denetleyiciniz.m dosyası şu şekilde görünebilir:

#import "myViewController.h"
#import "GAI.h"

@implementation myViewController

-(void)viewDidAppear
{
  id tracker = [[GAI sharedInstance].defaultTracker; // Get the tracker object.
  [tracker setCustom:1
       dimension:@"myValue"]; // Set the custom dimension value.
  [super viewDidAppear:animated]  // Custom dimension value will be sent with the screen view.

}

// The remainder of the implementation is omitted.

Kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) değer olarak gönderme

Google Analytics Hizmet Şartları, kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) Google Analytics sunucularına gönderilmesini yasaklamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Şartları'nı inceleyin.

Özel Metrikler

Özel boyutların belirli isabetlere dikkatli bir şekilde uygulanması ve kapsam ile yönetilmesi gerekir. Ancak özel bir metriğin uygulandığı isabet genellikle raporlamayı etkilemez. Bu nedenle, metrik değeri ne zaman bilinirse belirlenebilir.

Özel metrik değeri ayarlamak için şu alanları doldurmanız gerekir:

 • NSInteger Dizin – özel metrik tanımının dizini.
 • NSNumber Değer: Özel metriğin değeri. Değerler negatif olabilir.

Özel Metrik Değeri Ayarlama

Özel bir metrik değeri ayarlamak için, başka bir arama yapmadan önce setCustom:metric: numaralı telefonu arayın:

// Get the tracker object.
id tracker = [GAI sharedInstance].defaultTracker;

// Increment the metric at index 1.
[tracker setCustom:1
      metric:[NSNumber numberWithLongLong:1]];

// Metric value sent with this hit.
[tracker sendView:screenName];

Alternatif olarak, para birimi için özel bir metrik ayarlayabilirsiniz:

// Get the tracker.
id tracker = [GAI sharedInstance].defaultTracker;

// Create a dictionary for hit params.
NSDictionary *params = [[NSDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:
  @"Product Page", @"&cd",
  // Set currency value to custom metric slot 1.
  // Currency values may be fixed decimal.
  @"24.99", @"&cm1", nil];

// Send the custom metric value with a screen view.
[tracker send:@"appview"
    params:params];

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıdaki bölümde, özel boyut veya metrik uygulamasını planlarken göz önünde bulundurulması gereken diğer noktalar özetlenmiştir.

Özel Metrik Değerleri Raporlarda Toplanır

Özel metrik değerleri, Google Analytics'te önceden tanımlı diğer metrikler gibi raporlarda toplanır. Bunun sonucunda, metriğin toplamını raporlarınızda artırmak için 1 tutarında özel bir metrik değeri belirlersiniz.

Özel Metrikler ve Görünüm (Profil) Filtreleri

Özel metrik değerleri genellikle uygun olduğunda ayarlanabilir olsa da görünümlerinizden (profillerinizden) filtrelenme olasılığı yüksek olan isabetlerde özel metrik değerleri belirlemekten kaçının. İsabet, görünüm (profil) filtresiyle filtrelenirse ilişkili özel metrik değerleri de filtrelenir. Özel boyutlar, metrikler ve görünüm (profil) filtreleri hakkında daha fazla bilgi edinin.