E-ticaret İzleme - iOS SDK

Bu dokümanda, iOS v2 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak uygulama içi ödemelerin ve gelirin nasıl ölçüleceğine genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

E-ticaret ölçümü, uygulama içi satın alma ve satış işlemlerini Google Analytics'e göndermenizi sağlar. Google Analytics'teki e-ticaret verileri, genellikle bir paylaşılan geçiş kimliği ile ilişkili işlemlerden ve öğelerden oluşur. iOS için Google Analytics SDK'sında bu ilişki, bir işlem nesnesi oluşturularak ve nesneye eklenerek oluşturulur.

E-ticaret verileri aşağıdaki raporlarda birincil olarak kullanılır:

 • E-ticarete Genel Bakış
 • Ürün Performansı
 • Satış Performansı
 • İşlemler
 • Satışa Kadar Geçen Süre

Uygulama

Google Analytics ile bir işlemi ölçmenin üç adımı vardır:

 1. Bir işlem nesnesi oluşturun.
 2. Öğe nesneleri oluşturun ve bunları işlem nesnesine ekleyin.
 3. İşlemi sendTransaction: kullanarak gönderin.

Aşağıdaki örnekte, onPurchaseCompleted kullanıcının uygulama içi satın alma işlemini tamamladıktan sonra çağrıldığı varsayılmaktadır.

- (void)onPurchaseCompleted {
 GAITransaction *transaction =
   [GAITransaction transactionWithId:@"0_123456"      // (NSString) Transaction ID, should be unique.
            withAffiliation:@"In-App Store"];   // (NSString) Affiliation
 transaction.taxMicros = (int64_t)(0.17 * 1000000);      // (int64_t) Total tax (in micros)
 transaction.shippingMicros = (int64_t)(0);          // (int64_t) Total shipping (in micros)
 transaction.revenueMicros = (int64_t)(2.16 * 1000000);    // (int64_t) Total revenue (in micros)

 [transaction addItemWithSKU:@"L_789"             // (NSString) Product SKU
             name:@"Level Pack: Space"       // (NSString) Product name
           category:@"Game expansions"        // (NSString) Product category
         priceMicros:(int64_t)(1.99 * 1000000)    // (int64_t) Product price (in micros)
           quantity:1];               // (NSInteger) Product quantity

 [[GAI sharedInstance].defaultTracker sendTransaction:transaction]; // Send the transaction.
}

Para Birimi Türleri

iOS için Google Analytics SDK'sında, E-ticaret para birimi alanları mikro cinsinden (milyonlarca para birimi) olmalıdır.

Örneğin, 4.5991 para biriminde bir değer göndermek için yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, işlemi Google Analytics'e gönderirken bu değeri mikroya (yani 4599100) dönüştürmeniz gerekir. SDK bu işlemi Google Analytics'e gönderdiğinde bu değer otomatik olarak sabit nokta ondalık değerine dönüştürülür ve 4.5991 olarak gönderilir.

E-ticaret kodunuzda para birimi simgeleri yer almamalı veya virgül kullanılmamalıdır.

E-ticaret para birimi alanları, para birimi değerlerini de destekler. Geri ödeme veya iade için bu işlem zorunlu olabilir.