Etkinlik İzleme - iOS SDK

Bu geliştirici kılavuzunda, iOS v2 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak uygulamanızdaki etkinlikleri nasıl ölçeceğiniz açıklanmaktadır.

Genel bakış

Etkinlikler, bir kullanıcının düğmeyle veya bir oyunda belirli bir öğeyi kullanması gibi etkileşimli etkileşimler aracılığıyla uygulamanızın etkileşimi hakkında veri toplamak için faydalı bir yöntemdir.

Bir etkinlik, bir kullanıcının uygulama içeriğinizle etkileşimini açıklamak için kullanabileceğiniz dört alandan oluşur:

 • NSString Kategorisi
 • NSString İşlemi
 • NSString Etiketi
 • NSNumber (İsteğe bağlı) 64 bit tam sayı olarak yorumlanan değer

Uygulama

Etkinlik göndermek için sendEventWithCategory:withAction:withLabel:withValue: numaralı telefonu arayın. Örneğin, aşağıdaki kodla bir düğme basışını ölçebilirsiniz:

[tracker sendEventWithCategory:@"uiAction"
          withAction:@"buttonPress"
           withLabel:buttonName
           withValue:[NSNumber numberWithInt:100]];