Kullanıcı Zamanlamaları - iOS SDK

Bu dokümanda, iOS v2 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak kullanıcı zamanlamalarının ölçümüne genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Kullanıcı zamanlamalarını ölçmek, Google Analytics'te bir dönemi ölçmek için yerel bir yol sunar. Bu, örneğin, kaynak yükleme sürelerini ölçmek için faydalı olabilir.

Google Analytics'te zamanlama aşağıdaki alanlardan oluşur:

 • NSString Kategori - süreli etkinliğin kategorisi
 • NSTimeInterval Aralık: saniye cinsinden zamanlama ölçümü
 • NSString (İsteğe bağlı) Ad - süreli etkinliğin adı
 • NSString (İsteğe bağlı) Etiket - süreli etkinliğin etiketi

Kullanıcı zamanlama verileri öncelikle Kullanıcı Zamanlamaları raporunda bulunabilir.

Uygulama

Google Analytics'e kullanıcı zamanlaması göndermek için sendTimingWithCategory:withTimeInterval:withName:withLabel arama yapın ve zaman aralığının yanı sıra bir kategori sağlayın. Aşağıdaki örnekte, bazı kaynaklar yüklendikten sonra onLoad: değerinin çağrıldığını varsayar (bu örnekte, bir oyunun yüksek puanlarının listesi):

- (void)onLoad:(NSTimeInterval *)loadTime {
  [tracker sendTimingWithCategory:@"resources"
              withTimeInterval:loadTime
                  withName:@"high scores"
                  withLabel:nil];
  ... // The rest of your onLoad: code.
}