Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

E-ticaret İzleme - iOS SDK

Bu dokümanda, iOS v3 için Google Analytics SDK'sı kullanılarak uygulama içi ödemelerin ve gelirin nasıl ölçüleceğine genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

E-ticaret ölçümü, uygulama içi satın alma ve satış işlemlerini Google Analytics'e göndermenizi sağlar. Google Analytics'teki e-ticaret verileri, paylaşılan bir işlem kimliğiyle ilişkili işlem ve öğe isabetlerinden oluşur.

İşlemler aşağıdaki alanlarda bulunur:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
İşlem kimliği kGAITransactionId NSString Evet İşlemi temsil eden benzersiz kimlik. Bu kimlik, diğer işlem kimlikleriyle çakışmamalıdır.
İlişkilendirme kGAITransactionAffiliation NSString Evet İşlemin ilişkilendirilmesi gereken bir tüzel kişi (ör. belirli bir mağaza)
Gelir kGAITransactionRevenue NSNumber Evet Vergi ve gönderim bedeli dahil olmak üzere bir işlemin toplam geliri
Vergi kGAITransactionTax NSNumber Evet Bir işlemin toplam vergisi
Gönderim kGAITransactionShipping NSNumber Evet Bir işlemin toplam gönderim maliyeti
Para birimi kodu kGAICurrencyCode NSString Hayır Bir işlemin yerel para birimi. Varsayılan olarak, işlemlerin görüntülenmekte olduğu görünümün (profilin) para birimidir.

Öğeler aşağıdaki alanlara sahiptir:

Alan adı İzleyici Alanı Tür Zorunlu Açıklama
İşlem kimliği kGAITransactionId NSString Evet Öğenin ilişkilendirilmesi gereken işlem kimliği
Ad kGAIItemName NSString Evet Ürünün adı
SKU kGAIItemSku NSString Evet Bir ürünün SKU'su
Kategori kGAIItemCategory NSString Hayır Ürünün ait olduğu bir kategori
Fiyat kGAIItemPrice NSNumber Evet Ürünün fiyatı
Miktar kGAIItemQuantity NSNumber Evet Ürünün miktarı
Para birimi kodu kGAICurrencyCode NSString Hayır Bir işlemin yerel para birimi. Varsayılan olarak, işlemlerin raporlandığı görünümün (profilin) para birimidir.

E-ticaret verileri öncelikle aşağıdaki standart raporlarda kullanılır:

 • E-ticarete Genel Bakış
 • Ürün Performansı
 • Satış Performansı
 • İşlemler
 • Satışa Kadar Geçen Süre

Uygulama

İşlem ve öğe verilerinin Google Analytics'e gönderilmesi için izleyicide işlem ve öğe alanı değerleri ayarlanıp her defasında bir değer gönderilmesi gerekir. Örneğin:

/*
 * Called when a purchase is processed and verified.
 */
- (void)onPurchaseCompleted {

 // Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise
 // this call returns null.
 id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker]; [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createTransactionWithId:@"0_123456"       // (NSString) Transaction ID
                          affiliation:@"In-app Store"     // (NSString) Affiliation
                            revenue:@2.16F         // (NSNumber) Order revenue (including tax and shipping)
                              tax:@0.17F         // (NSNumber) Tax
                           shipping:@0           // (NSNumber) Shipping
                         currencyCode:@"USD"] build]];    // (NSString) Currency code


 [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createItemWithTransactionId:@"0_123456"     // (NSString) Transaction ID
                               name:@"Space Expansion" // (NSString) Product Name
                                sku:@"L_789"      // (NSString) Product SKU
                             category:@"Game expansions" // (NSString) Product category
                               price:@1.9F        // (NSNumber) Product price
                             quantity:@1         // (NSInteger) Product quantity
                           currencyCode:@"USD"] build]];  // (NSString) Currency code

}

E-ticaret para birimi alanları, geri ödeme veya iade için gerekli olabilecek negatif para birimi değerlerini destekler.

Para Birimlerini Belirleme

Varsayılan olarak, işlem değerlerinin raporlandığı görünümün (profilin) para biriminde olduğu varsayılır.

Bir işlemin ve ilişkili tüm ürünlerin yerel para birimini geçersiz kılmak için işlemin para birimi kodu alanını ve öğe isabetlerini yeni para birimi koduyla ayarlayın. Desteklenen para birimlerinin ve para birimi kodlarının tam listesi için Desteklenen Para Birimi Referansı'na bakın.

/*
 In this example, the currency of the transaction is set to Euros. The
 currency values will appear in reports using the global currency
 type of the view (profile).
 */
- (void)onPurchaseCompleted {

 // Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise
 // this call returns null.
 id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

 [tracker send:[[GAIDictionaryBuilder createTransactionWithId:@"0_123456",     // (NSString) Transaction ID, should be unique among transactions.
                          affiliation:@"In-app Store",   // (NSString) Affiliation
                            revenue:(int64_t) 2.16,   // (int64_t) Order revenue (including tax and shipping)
                              tax:(int64_t) 0.17,   // (int64_t) Tax
                           shipping:(int64_t) 0,     // (int64_t) Shipping
                         currencyCode:@"EUR"] build]];   // (NSString) Currency code
}