Sınıf Listesi

iOS için Google Analytics SDK'sındaki sınıflar ve protokoller:
GAIGoogle Analytics iOS üst düzey sınıfı
GAIDictionaryBuilderİsabet parametreleri ve değerlerinden oluşan bir sözlük oluşturmak için yardımcı sınıf
GAIE-ticaret AlanlarıBu sınıf, Geliştirilmiş E-ticaret için kablo biçimi parametreleri olarak yararlı olan çeşitli alan ve yöntemler sunar
GAIE-ticaretÜrünüGoogle Analytics işaretçisi için ürünle ilgili bilgileri oluşturma sınıfı
GAIE-ticaretÜrünİşlemiBir Google Analytics isabeti için işlem/ödeme veya diğer ürün etkileşimiyle ilgili bilgileri oluşturma sınıfı
GAIE-ticaretTanıtımıGoogle Analytics isabetleri için promosyonla ilgili alanlar oluşturma sınıfı
GAIAlanlarBu sınıf, kablo biçimi parametre adları olarak yararlı olacak birçok alan ve yöntem sağlar
<GAILogger>SDK'dan hata ayıklama ve bilgi mesajlarını günlüğe kaydetmek için kullanılacak protokol
GAITrackedViewControllerGörünüm her göründüğünde Google Analytics ekran görüntüleme çağrıları oluşturmak için UIViewController öğesini genişletir; bu işlem, viewDidAppear: yönteminin geçersiz kılınmasıyla gerçekleştirilir
<GAITracker> Google Analytics izleme arayüzü