Adobe Flash Kurulumu

Bu belgede, Adobe Flash geliştirme ortamına yönelik Adobe Flash için Google Analytics İzleme kurulumu hakkında bilmeniz gereken her şey ele alınmaktadır.

Bileşen Dosyalarını Alma

Flash izleme bileşeni dosyaları, http://code.google.com/p/gaforflash/downloads/list adresinden indirebileceğiniz tek bir ZIP dosyası olarak sıkıştırılır.

Flash bileşenlerini yüklemek için readme.txt dosyasındaki talimatları uygulayın.

 1. Adobe Flash CS3 şu anda açıksa uygulamadan çıkın.
 2. Aşağıdaki konumlardan birinde bir Google dizini oluşturun:
  • Windows için: C:\Program Files\Adobe\ Adobe Flash CS3\language\Configuration\Components
  • Mac OS X için: Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS3/Configuration/Components
 3. Bileşenin ZIP dosyasını açtığınız konuma gidin ve aşağıdaki dosyaları önceki adımda oluşturduğunuz dizine kopyalayın:
  • lib/analytics_flash.swc — Analytics Bileşeni
  • lib/analytics.swc — Analytics Kitaplığı Bileşeni

İki bileşen de aynı işlevlere sahiptir, ancak farklı geliştirme stillerine kolaylık sağlaması için sağlanmıştır.

Analytics bileşeni. Flash içeriği geliştiriyorsanız ancak ActionScript 3'e aşina değilseniz bu bileşeni kullanın. Analytics bileşeni, eksiksiz bir izleme paketidir. Bileşenleri doğrudan sahnenize sürükleyip bırakmanız, bileşen inceleyicide birkaç basit yapılandırma yapmanız yeterlidir. Bundan sonra, kontrollerinizi Analytics izlemesiyle etiketlemeye hazır olursunuz.

AnalyticsKitaplık bileşeni. ActionScript 3'e aşinaysanız AnalyticKitaplık bileşenini kullanabilirsiniz. Bileşeni Flash Kitaplığınıza sürükleyin ve izleme sınıflarını doğrudan ActionScript kodunuza aktarın.

Analytics Bileşenini Kullanma

İzlemeyi Analytics bileşeni aracılığıyla uygulamak için analytics_flash.swc bileşenini kullanın. Bileşeni doğru Bileşen dizinine yerleştirin. Bileşenler panelinde (Pencere - Bileşenler) görünür.

 1. Bileşeni sahneye sürükleyin ve Özellikler iletişim kutusunda ona bir örnek adı verin.
 2. Bileşeni, Bileşen İnceleyici panelinde yapılandırın (Windows - Bileşen İnceleyici):
  • Analytics web mülkü kimliğinizi ekleyin.
  • Bridge veya AS3 modunu seçin.
  • Görsel hata ayıklamanın etkin mi yoksa devre dışı mı olduğunu belirtin.
 3. ActionScript kodunuzda, standart GA izleme çağrılarını az önce oluşturduğunuz bileşenin örneğine ekleyin.

Flash'ın görsel bileşenlerle çalışma şeklinden dolayı, genellikle izlemeyi Flash uygulamanızın ikinci karesinde başlatmak en iyisidir. İlk karede izlemeyi başlatmanız gerekiyorsa bileşenin Flash içeriği içinde tamamen başlatıldığından emin olmak için izleme çağrılarını etkinlik işleyicilerin içine yerleştirin.

Basit Bir Analytics Flash Bileşeni Örneği

Aşağıdaki kod snippet'inde, Flash'taki bir düğmenin tıklandığında nasıl izlenebileceği gösterilmektedir. Bu örnekte, düğme örneğiniz ActionScript'inizde playGame olarak adlandırılmıştır. Düğme tıklandığında, onButtonClick yöntemi çağrılır ve bu yöntem de trackPageview() yöntemini çağırır. Bu, /myGame1 sanal sayfasının sayfa görüntüleme sayısını artırır.

playGame.addEventListener( MouseEvent.CLICK, onButtonClick );
function onButtonClick( event:Event ):void
{
 tracker.trackPageview( "/myGame1");
} 

AnalyticsKitaplık Bileşenini Kullanma

AnalyticsKitaplık bileşeni aracılığıyla izlemeyi uygulamak için analytics.swc dosyasını kullanın. Bu bileşen, doğrudan AS3 kodunuzda bir izleme nesnesi örneklendirmenizi sağlar. AnalyticsKitaplık bileşeni doğru konuma geldikten sonra Bileşenler panelinde görünür. Daha sonra, bileşeni Bileşenler panelinden kitaplığınıza sürükleyebilir ve kitaplıkları buradan ActionScript kodunuza aktarabilirsiniz.

İzleme Nesnesini Başlatma

Adobe Flash ortamını kullanarak, aşağıdaki parametrelerle izleme nesnesini başlatın:

 • Geçerli görüntüleme nesnesine başvuruda bulunun. Aşağıdaki örnekte, this, görüntüleme nesnesine referansta bulunur.
 • Web mülkü kimliği. Web mülkü kimliği, Flash içeriğinizdeki etkinliği izlemek ve bu içeriği Analytics hesabınızda doğru görünüme (profile) iletmek için kullanılan benzersiz dizedir.
 • İzleme modu. Geçerli parametreler Bridge veya AS3'dir.
 • Hata ayıklama modu. debug öğesini üretim kullanımı için false, doğrulama ve sorun giderme işlemleri için ise true olarak ayarlayın.

Basit Bir AnalyticsKitaplık Örneği

Aşağıdaki örnekte, sahnede playGame adlı bir film klibi var. Fare tıklamasını dinleyen bir etkinlik işleyici ile birlikte tracker adında yeni bir izleme nesnesi oluşturulur. Düğme tıklandığında onButtonClick işlevi çağrılır. trackPageview() yöntemi, her tıklama için /myGame1 sanal sayfasının sayfa görüntüleme sayısını artırır.

import com.google.analytics.AnalyticsTracker;
import com.google.analytics.GATracker;
var tracker:AnalyticsTracker = new GATracker( this, "UA-111-222", "AS3", true );
playGame.addEventListener( MouseEvent.CLICK, onButtonClick );
function onButtonClick ( event:Event ):void
{
  tracker.trackPageview("/myGame1");
}