Adobe Flex Kurulumu

Bu belgede, Adobe Flex geliştirme ortamına yönelik Adobe Flash için Google Analytics İzleme kurulumu hakkında bilmeniz gereken her şey yer almaktadır.

İzleme Kitaplığı'nı edinme

Kodu (ZIP biçimi) http://code.google.com/p/gaforflash/downloads/list adresinden indirin. Flex bileşenini yüklemek için readme.txt dosyasındaki talimatları uygulayın. Analytics Flash bileşenlerinden farklı olarak, indirme dosyasında yalnızca bir kitaplık dosyası bulunur: /lib/analytics_flex.swc.

Kodu Projenize Ekleyin

İzleme kodunu projenizde kullanmaya başlamadan önce, proje kaynağı olarak indirdiğiniz SWC dosyasını bağlamanız gerekir.

 1. Proje->Özellikler'i seçin. Projeniz için bir Özellikler iletişim kutusu görünür.
 2. Flex Derleme Yolu'nu tıklayın ve Kitaplık Yolu sekmesini seçin.
 3. Kitaplık Yolu bölmesinde SWC Ekle... seçeneğini tıklayın. SWC ekleyin iletişim kutusu görünür.
 4. Google Analytics API'nin sıkıştırmasını açtığınız konuma gidip lib/analytics.swc dosyasını seçin ve Tamam'ı tıklayın.
  Alternatif olarak analytics.swc dosyasını Flex projenizin /libs dizinine bırakabilirsiniz.

Flex MXML Bileşeni Örneği

Aşağıdaki örnekte, MXML dosyasındaki bir düğme için izlemenin nasıl ayarlanacağı gösterilmektedir. MXML bileşenini başlatmak için aşağıdakileri yapın:

 • XML ad alanı parametresini ayarlayın. İzleme nesnenizin XML ad alanı parametresini şu şekilde ayarlayın: xmlns:analytics="com.google.analytics.components.*"
 • Nesne adını ayarlayın. Aşağıdaki örnekte id parametresi tracker olarak ayarlanmıştır.
 • Web mülkü kimliği için account parametresini kullanın. Web mülkü kimliği, Flash içeriğinizdeki etkinliği izlemek ve bu içeriği Analytics hesabınızda doğru görünüme (profile) iletmek için kullanılan benzersiz dizedir.
 • mode parametresiyle izleme modunu ayarlayın. Bir MXML dosyası oluşturuyorsanız ve izlemeyi basit bir şekilde uygulamak istiyorsanız parametre için Bridge kullanın. ActionScript3 kullanarak kod yazma konusunda rahatsanız AS3 kullanın. AS3 modu, kendi izleme nesnelerinizi oluşturup yapılandırabileceğiniz tüm GA izleme sınıflarını içe aktarmanıza olanak tanır.
 • visualDebug parametresiyle hata ayıklama modunu ayarlayın. Programınızda hata ayıklama ve doğrulamayı etkinleştirmek için true kullanın. Aksi takdirde, üretimde kullanmak için bunu false olarak ayarlayın.

Bu örnekte sahneye bir mybutton düğmesi eklenmiştir. Flex izleme bileşeni, tracker adıyla örneklenir ve bu bileşenin parametreleriyle yapılandırılır. Son olarak, mybutton etiketine bir onButtonClick tıklama etkinliği eklenir. Düğme tıklandığında, sanal sayfa görüntüleme /hello world değeri tek bir sayıyla artar.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application
  xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"
  layout="absolute" width="800" height="600"
  >

  <mx:Script>
      public function onButtonClick():void
      {
        tracker.trackPageview( "/hello world" );
      }
  </mx:Script>

  <analytics:FlexTracker
    xmlns:analytics="com.google.analytics.components.*"
    id="tracker"
    account="UA-111-222"
    mode="AS3"
    visualDebug="false"
   />

  <mx:Button id="mybutton" label="hello world" click="onButtonClick()" />

</mx:Application>

Flex ActionScript 3 Örneği

Daha karmaşık durumlarda, yerel ActionScript 3 izleme sınıflarını doğrudan ActionScript kaynak dosyalarınızdan çağırmak isteyebilirsiniz. Bu örnek aynı zamanda bir MXML dosyası olsa da, tüm izleme örneklendirmesi <MX:script> etiketlerinde yapılır. Aynı işlem, diğer ActionScript 3 projelerine izleme eklemek için kullanılabilir.

Bu örnekte, sahneye bir mybutton düğmesi eklenmiştir. Komut dosyası etiketlerinde iki kitaplık içe aktarılır:

com.google.analytics.GATracker; //this is the actual tracking class
com.google.analytics.AnalyticsTracker; //this is an interface that the GATracker class implements

Kitaplıklar içe aktarıldıktan sonra tracker izleme değişkeni oluşturulur. Uygulama sahneye eklendikten sonra izleme nesnesini somutlaştıran onComplete çağrılır. GATracker nesnesini örneklendirmek için ihtiyacınız olan dört parametre şunlardır:

 • Geçerli görüntüleme nesnesine başvuruda bulunun. Aşağıdaki örnekte, this, görüntüleme nesnesine referansta bulunur.
 • Web mülkü kimliği. Web mülkü kimliği, Flash içeriğinizdeki etkinliği izlemek ve bu içeriği Analytics hesabınızda doğru görünüme (profile) iletmek için kullanılan benzersiz dizedir.
 • İzleme modu. Geçerli parametreler Bridge veya AS3'dir.
 • Hata ayıklama modu. debug öğesini üretim kullanımı için false, doğrulama ve sorun giderme işlemleri için ise true olarak ayarlayın.

Son olarak, myButton tıklama yönteminde onButtonClick işlevi, izleme nesnemizde sanal bir sayfa görüntülemeyi izler.

Bu uygulama çalışırken, kullanıcının düğmeyi her tıklayışında Google Analytics izleme sunucularına sanal bir "merhaba dünya" sayfa görüntüleme gönderilir.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application
  xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"
  layout="absolute"
  width="800" height="600"
  addedToStage="onComplete()"
  >
  <mx:Script>
    <![CDATA[
      import com.google.analytics.GATracker;
      import com.google.analytics.AnalyticsTracker;

      public var tracker:AnalyticsTracker;

      private function onComplete():void
      {
        tracker = new GATracker( this, "UA-111-222", "AS3", false );
      }

      public function onButtonClick():void
      {
        tracker.trackPageview( "/hello/world" );
      }

    ]]>
  </mx:Script>

  <mx:Button id="mybutton" label="hello world" click="onButtonClick()" />

</mx:Application>