Microsoft Silverlight için Google Analytics İzleme

Microsoft Silverlight için Google Analytics, Microsoft Silverlight Analytics Çerçevesi'ne entegre edilmiştir. Bu çerçeveyle, Microsoft Silverlight içeriğinizde kullanıcı etkinliğini kolayca takip edebilirsiniz.

Özellik Desteği

Microsoft Silverlight Google Analytics bileşeni, Silverlight içeriğini izlemeye ilişkin teknik engelleri atlar. Bu bileşende, izleme içeriği raporlar için sürüklemek, bırakmak ve kategori adlarını tanımlamak kadar basittir. Tüm teknik entegrasyon arka planda yapılır.

Bu entegrasyon, Google Anaytics'in 3 ana izleme özelliğini destekler:

Etkinlik İzleme

Etkinlik İzleme, geliştiricilerin içeriklerle olan kullanıcı etkileşimini izlemesine olanak tanır. Temel Etkinlik İzleme Kılavuzu'na göz atın.

Silverlight çerçevesi içinde:

  • Category alanı, TrackAction davranışının Kategori alanına karşılık gelir.
  • Action alanı, TrackAction davranışıyla ilişkilendirilen Tetikleyicinin EventName alanına karşılık gelir.
  • Label alanı, TrackAction üst nesnesinin adına karşılık gelir.
  • Value alanı, TrackAction davranışının değer alanına karşılık gelir.

Sayfa Görüntüleme İzleme

Standart JavaScript izlemesinde, Google Analytics tarafından izlenen bir sayfanın varsayılan değerinin üzerine, _trackPageview() yöntemine bir parametre geçirilerek üzerine yazılabilir. Bu sayede, En Çok Görüntülenen İçerik ve Ayrıntılı İçerik İncelemesi raporlarında görüntülenen değerlerin üzerine yazabilirsiniz.

Silverlight çerçevesinde sayfa görüntüleme verileri Silverlight Frames'e entegre edilir. Bir çerçeve yüklendiğinde, çerçevenin adı URL olarak gönderilir ve Google Analytics'te "sayfa" olarak kaydedilir.

Özelleştirilebilen Değişkenler

Etkinliklere ve Sayfa Görüntülemelerine ek bilgi eklemek için Google Analytics Özelleştirilebilen Değişkenler kullanılabilir. Özelleştirilebilen Değişken Belgeleri.

Silverlight çerçevesinde Özelleştirilebilen Değişkenleri kullanırken:

  • Çerçeveye özgü davranışlara eklenen Özel Mülkler, Page kapsamıyla eşleştirilir.
  • Google Analytics nesnesine (Düzen Köküne eklenen) Özel Mülkler, Session kapsamıyla eşleştirilir.
  • Çerçeve tarafından sağlanan ABTesting nesnesine eklenen Özel Mülkler, User kapsamıyla eşleştirilir.