Method: properties.webDataStreams.delete

Bir mülkteki web akışını siler.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/webDataStreams/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silinecek web veri akışının adı. Biçim: mülkler/{property_id}/webDataStreams/{stream_id} Örnek: "properties/123/webDataStreams/456"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit