ספריות לקוח

ספריות הלקוח של Google APIs, שזמינות במספר שפות תכנות פופולריות, מאפשרות להשתמש בקלות ב-API.

ספריות לקוח לפי שפה

בטבלאות הבאות מוצגת בעמודה הראשונה כל שלב בהתפתחות של כל ספרייה (לתשומת ליבך: חלק מהן נמצאות בשלבים מוקדמים) וקישורים לתיעוד של הספרייה. העמודה השנייה מקשרת בין הדוגמאות הזמינות לכל ספרייה.

משאבי עזרה דוגמאות
ספריית הלקוחות של Google API ל-Java דוגמאות ל-Java
ספריית הלקוחות של Google API ל-JavaScript JavaScript לדוגמה
ספריית הלקוחות של Google API עבור .NET דוגמאות ל-NET.
ספריית הלקוחות של Google API ל-Object-C עבור REST דוגמאות אובייקטיביות-C
ספריית הלקוחות של Google API ל-PHP (בטא) דוגמאות PHP
ספריית הלקוחות של Google API ל-Python דוגמאות של Python

יש גם ספריות בשלבים מוקדמים:

משאבי עזרה דוגמאות
ספריות הלקוח של Google APIs ל-D ודא (בטא) דוגמאות לקליעה למטרה
ספריית הלקוחות של Google API ל-Go (אלפא) לעיון בדוגמאות
ספריית הלקוחות של Google API עבור Node.js (אלפא) דוגמאות של Node.js
ספריית הלקוחות של Google API ל-Ruby (אלפא) דוגמאות אודם